Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy zaliczenie do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu wystawienia faktury końcowej jest prawidłowe

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.04.2006 r., uzupełnione w dniach 08.05.2006 r. i 26.06.2006 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż:stanowisko Pana dotyczące zaliczenia do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu wystawienia faktury końcowej jest prawidłoweUZASADNIENIE

W dniu 06.04.2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego Pana wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedłożonego stanu faktycznego wynika: prowadzi Pan działalność gospodarczą w ramach Rzemieślniczej Wytwórni Chemicznej . s.c. W dniu 23.11.2005 r. wpłynęła na konto firmy kwota . zł z opisem, że jest to zadatek na wykonanie brykieciarki. Przelew nie zawierał żadnych danych na podstawie których mógłby Pan wystawić fakturę Vat (brak nazwiska, nazwy firmy, adresy, numeru NIP). W dniu 30.11.2005 r. otrzymał Pan informację pocztą elektroniczną od kontrahenta, że została wcześniej przekazana zaliczka. W informacji tej znajdowały się także dane kontrahenta niezbędne do wystawienia faktury. W dniu 05.12.2005 r. wystawił Pan fakturę Vat na wpłaconą kwotę zaliczki, po czym zaksięgowano tę fakturę w księdze przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2005 r. Usługę polegającą na wykonaniu powyższej brykieciarki dokonano w grudniu 2005 r., zapłata za wykonanie brykieciarki nastąpiła także w grudniu 2005 r. Zarówno faktura zaliczkowa, jak i faktura końcowa zostały w pełni rozliczone w miesiącu grudniu 2005 r.

Pyta Pan: Czy prawidłowo uczynił zaliczając przychód wynikający z faktury zaliczkowej w miesiącu jej wystawienia tj. grudnia 2005 r., czy też powinien przychód ten zaliczyć do miesiąca w którym nastąpiła zapłata tj. miesiąca listopada 2005 r. .

Pana zdaniem: Prawidłowo uczynił zaliczając kwotę zaliczki otrzymanej w listopadzie 2005 r., do miesiąca wykonania usługi, wystawienia faktury zaliczkowej, a także faktury końcowej tj. miesiąca grudnia 2005 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w oparciu o wyżej przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dokonuje interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie pytania postanowionego przez podatnika:

Przychodem z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 176 z zm.) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych uważa sie - zgodnie z z art. 14 ust. 1c - dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

- wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub;

- wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

- otrzymano zapłatę za wykonanie świadczeń - w pozostałych przypadkach.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy - do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi formy zabezpieczenia umowy. Jeżeli zobowiązanie zostanie należycie wykonane, przekazana zaliczka będzie zaliczona na poczet należnego świadczenia, a w przeciwnym razie strona dająca zaliczkę będzie mogła domagać się jej zwrotu (oraz naprawienia ewentualnej szkody).

W związku z powyższym, przychód z tytułu świadczonej usługi, jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania świadczenia. Kwota zaliczki stanowi przychód w momencie realizacji tego świadczenia. Zaliczka, bez względu na to, jakiej części ceny za usługę dotyczy, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zgodnie z powyższym zaliczka wpłacona Panu na poczet wykonania brykieciarki nie jest przychodem dla celów podatkowych. Prawidłowo także uczynił Pan zaliczając ją do przychodu w podatkowej księdze przychodu i rozchodu w miesiącu wykonania usługi i wystawienia faktury końcowej.

Tutejszy organ podatkowy zastrzega, że przedstawione wyjaśnienia mają zastosowanie jedynie w takim zakresie w jakim opis sytuacji odpowiada stanowi faktycznemu.

Powyższa odpowiedź odzwierciedla stan prawny na dzień udzielenia odpowiedzi.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa, powyższa interpretacja nie jest dla Pana wiążąca. Jeżeli jednak zastosuje się Pan do powyższej interpretacji organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej Panu zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia powyższego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Powyższa interpretacja jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji Podatkowej.

Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji Podatkowej na niniejsze postanowienie służy Panu prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, przychód z działalności gospodarczej
Data aktualizacji: 23/01/2013 21:00:01

Możliwość dokonywania na bieżąco korekty przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Różny widok na ekranie faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura księgowe z Jeleniej Góry - gwarancja jakości

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że od księgowości wiele zależy i tak naprawdę, źle prowadzona ewidencja może skutkować nałożeniem, bardzo często, wysokich kar. Najrozsądniejszym wyjściem dla każdego przedsiębiorcy jest korzystanie z...

Czy podatnik - przedsiębiorca, za datę poniesienia kosztu może przyjmować datę wystawienia...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . złożonego w dniu 13.02.2007 r....

Określenie momentu otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznej

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r. złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 25.10.2006r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usługW jaki sposób należy wystawić fakturę stwierdzającą pobranie całości należności przed wydaniem towaru oraz fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedażyOpodatkowanie premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnychOdliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężneZastosowanie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.