Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu, gdzie płatność dokonana jest gotówką, musi podatnik wystawiać kontrahentom faktury VAT - RR?

W dniu 30.09.2005r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc podatnikiem podatku VAT dokonuje Pan zakupu produktów rolnych na rynku np. pomidorów, ogórków itp.

W związku z powyższym zapytuje Pan, czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu (np. za 20 zł, maksymalnie za 200 zł), gdzie płatność dokonana jest gotówką, musi Pan wystawiać kontrahentom faktury VAT RR.

Zdaniem Pana, ponieważ po wejściu do Unii Europejskiej nie są wymagane na fakturach podpisy kupującego, a nawet sprzedającego, dowód wewnętrzny zamiast faktur VAT RR powinien być traktowany jako prawidłowy dokument wewnętrzny, zwłaszcza, że nie odlicza Pan podatku naliczonego z tych faktur od podatku należnego.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego tutejszy Organ stwierdza, że:

Ze stanu faktycznego wynika, że dokonuje Pan zakupów produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

Sposób dokumentowania transakcji między podatnikiem podatku VAT a rolnikiem ryczałtowym reguluje art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z art. 116 ust. 1 cyt. ustawy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Faktura winna zawierać oświadczenie dostawcy o tym, iż jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT. Oryginał faktury przekazywany jest dostawcy. Szczegółowe zasady wystawienia faktur VAT RR dokumentujących nabycie produktów rolnych określone zostały w ust. 2 w/w artykułu.

Ustawodawca nie przewidział więc innego sposobu dokumentowania transakcji zawieranych przez podatnika VAT z rolnikami ryczałtowymi korzystającymi ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Zatem wystawianie dowodu wewnętrznego zamiast faktury VAT RR tylko ze względu na niewielką wartość zakupu, czy też regulowanie należności w postaci gotówki bądź konieczność umieszczenia na fakturze podpisów osób uprawnionych do jej wystawienia i otrzymania, nie jest dopuszczalne w świetle ustawy o podatku VAT.
Słowa kluczowe: faktura VAT, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych
Data aktualizacji: 15/10/2013 12:00:01

Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na in...

Nie zgadzam się z Państwa stanowiskiem, że faktura VAT wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu z małżonków.Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie...

Opodatkowania premii pieniężnych i udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób dokumentuje się obrót wynikający z otrzymanej premii - z tytułu dostaw zagra...

Z wniosku wynika, że z tytułu dostaw dla firmy, podatnik otrzymuje bonus (premię pieniężną) w wysokości 1% wartości dostarczonych towarów. Wypłata bonusu (dokonywana w oparciu o umowę) warunkowana jest terminową realizacją zamówień (na poziomie...

Podatnik pyta, czy powołany przepis i wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną...

= Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy-...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
KAN-9887/07/09/KAN-13598/10/09Interpretacja przepisów dotyczących terminu wystawienia faktury dokumentującej usługę najmuCzy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?Czy będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnegoCzy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku wydatki udokumentowane duplikatem faktury z 2004 roku wystawionym w 2005 roku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.