Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu, gdzie płatność dokonana jest gotówką, musi podatnik wystawiać kontrahentom faktury VAT - RR?

W dniu 30.09.2005r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc podatnikiem podatku VAT dokonuje Pan zakupu produktów rolnych na rynku np. pomidorów, ogórków itp.

W związku z powyższym zapytuje Pan, czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu (np. za 20 zł, maksymalnie za 200 zł), gdzie płatność dokonana jest gotówką, musi Pan wystawiać kontrahentom faktury VAT RR.

Zdaniem Pana, ponieważ po wejściu do Unii Europejskiej nie są wymagane na fakturach podpisy kupującego, a nawet sprzedającego, dowód wewnętrzny zamiast faktur VAT RR powinien być traktowany jako prawidłowy dokument wewnętrzny, zwłaszcza, że nie odlicza Pan podatku naliczonego z tych faktur od podatku należnego.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego tutejszy Organ stwierdza, że:

Ze stanu faktycznego wynika, że dokonuje Pan zakupów produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

Sposób dokumentowania transakcji między podatnikiem podatku VAT a rolnikiem ryczałtowym reguluje art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z art. 116 ust. 1 cyt. ustawy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Faktura winna zawierać oświadczenie dostawcy o tym, iż jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT. Oryginał faktury przekazywany jest dostawcy. Szczegółowe zasady wystawienia faktur VAT RR dokumentujących nabycie produktów rolnych określone zostały w ust. 2 w/w artykułu.

Ustawodawca nie przewidział więc innego sposobu dokumentowania transakcji zawieranych przez podatnika VAT z rolnikami ryczałtowymi korzystającymi ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Zatem wystawianie dowodu wewnętrznego zamiast faktury VAT RR tylko ze względu na niewielką wartość zakupu, czy też regulowanie należności w postaci gotówki bądź konieczność umieszczenia na fakturze podpisów osób uprawnionych do jej wystawienia i otrzymania, nie jest dopuszczalne w świetle ustawy o podatku VAT.
Słowa kluczowe: faktura VAT, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych
Data aktualizacji: 15/10/2013 12:00:01

Czy prawidłowo nie wystawiono faktury wewnętrznej na WNT?

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...

Czy prawidłowe będzie wystawienie faktury VAT na Ochotniczą Straż Pożarną i wskazanie jako...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 22.11.2005r. - data stempla pocztowego o udzielenie...

W jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego naby...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie przepisów:art. 14 a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca...

Spółka pyta, czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2005 r., który wpłynął w dniu 24.02.2005 r. o udzielenie...

Urząd Skarbowy Zwoleń 26-700 ul. Wojska Polskiego 39

Zasięg terytorialny miasta gminy Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń, Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą powiaty zwoleński, lipski ) województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 30101010100350732221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przygotuj swoje druki wpłaty onlineCzy prawidłowym jest wystawianie i otrzymywanie faktur VAT w związku z udzieleniem i otrzymaniem premii pieniężnej?Możliwe jest uzyskanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju od jego nabywców przed datą sprzedaży i wystawienia faktury sprzedażyTerminu wystawiania faktur VATCzy przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup usług zarządzania?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.