Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym powstał obowiązek podatkowy?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Informatyka Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów świadczy usługi informatyczne dla P. P. Sp. z o.o. We wrześniu 2005r. P. Informatyka podpisała umowę nr IKM-560-21/2005/PR zawierającą zasady rozliczeń transakcyjnych w zakresie świadczonych usług w ramach systemu KURS90 i przekazała ją do P.P. celem podpisania (do dnia dzisiejszego egzemplarz podpisanej umowy nie został zwrócony). W umowie nr IKM-560-21/2005/PR przedstawiono korzystniejszy system rozliczeń finansowych dla kontrahenta. Za miesiące październik, listopad, grudzień 2005r. wystawiane były faktury. Faktury za październik i listopad zostały przyjęte przez kontrahenta, natomiast oryginał faktury za grudzień został dwukrotnie zwrócony. P. Informatyka zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazała wymienione faktury w rejestrach VAT i w terminie odprowadziła podatek od towarów i usług.

Zdaniem Strony, zwrot oryginału faktury VAT nie ma wpływu na wysokość podatku należnego za grudzień 2005r. Niezgodne będą jedynie rozrachunki między Spółkami bez poniesienia konsekwencji podatkowych dla P. Informatyka

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie od powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że jeśli Spółka wykonała usługę i wystawiła fakturę VAT z wykazaną kwotą podatku, jest obowiązana do rozliczenia tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy. Bez znaczenia pozostaje więc fakt zwrotu oryginału faktury VAT przez kontrahenta i nie ma on wpływu na wysokość podatku należnego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura, obowiązek podatkowy, rozliczanie rozliczenia
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy sposobu fakturowania usług budowlanych związanych rozbudową budynku w stos...

Działając na podstawie art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r Nr 8 poz.60 z późn.zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.03.2006 r. data wpływu...

Urząd Skarbowy Kępno 63-600 ul. Rynek 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Baranów, Bralin, Kępno, Lęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica powiaty kępiński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 41101014690000712221000000 VAT 88101014690000712222000000 PIT...

Czy w roku 2009 zobowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe, czy też podatkową księgę prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług nabycia wierzytelności i późniejszego ich odzyskania na własny rachunek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawienie faktury VAT - ujęcie w rejestrze sprzedaży usług polegajacych na zakupie towarów w określonej wysokosći w ramach bonusów pieniężnychWymiana i archiwizowania e-fakturUrząd Skarbowy Żary 68-200 ul. Osadników Wojskowych 3W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, jak należy prawidłowo skorygować rachunek dotyczący sprzedaży bonów żywieniowychUrząd Skarbowy Czarnków 64-700 ul. Pocztowa 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.