Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym powstał obowiązek podatkowy?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Informatyka Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów świadczy usługi informatyczne dla P. P. Sp. z o.o. We wrześniu 2005r. P. Informatyka podpisała umowę nr IKM-560-21/2005/PR zawierającą zasady rozliczeń transakcyjnych w zakresie świadczonych usług w ramach systemu KURS90 i przekazała ją do P.P. celem podpisania (do dnia dzisiejszego egzemplarz podpisanej umowy nie został zwrócony). W umowie nr IKM-560-21/2005/PR przedstawiono korzystniejszy system rozliczeń finansowych dla kontrahenta. Za miesiące październik, listopad, grudzień 2005r. wystawiane były faktury. Faktury za październik i listopad zostały przyjęte przez kontrahenta, natomiast oryginał faktury za grudzień został dwukrotnie zwrócony. P. Informatyka zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazała wymienione faktury w rejestrach VAT i w terminie odprowadziła podatek od towarów i usług.

Zdaniem Strony, zwrot oryginału faktury VAT nie ma wpływu na wysokość podatku należnego za grudzień 2005r. Niezgodne będą jedynie rozrachunki między Spółkami bez poniesienia konsekwencji podatkowych dla P. Informatyka

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie od powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że jeśli Spółka wykonała usługę i wystawiła fakturę VAT z wykazaną kwotą podatku, jest obowiązana do rozliczenia tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy. Bez znaczenia pozostaje więc fakt zwrotu oryginału faktury VAT przez kontrahenta i nie ma on wpływu na wysokość podatku należnego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura, obowiązek podatkowy, rozliczanie rozliczenia
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Dotyczy premii pieniężnej związanej ze świadczeniem usług na podstawie podpisanej umowy

Na podstawie art.14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.8 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54...

Zakres dokumentowania rozliczeń dokonywanych pomiędzy uczestnikami konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy firma poprawnie, po wydaniu towarów wystawia dokumenty rozliczające fakturę zaliczkową...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 25.06. 2007...

Biura rachunkowe Katowice

Biura rachunkowe w Katowicach poinformują Cię, czy musisz zapłacić podatke VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: a) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, b) eksport towarów, c) import towarów...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacone kwotowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu Centrum WikliniarstwaJak wystawić fakturę (z jaką stawką) w przypadku, gdy zawierać ona ma elementy (takie jak np. transport) opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT ?Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy?Dotyczy anulowania faktury VAT i skorygowania deklaracji VAT-7 o podatek należny wynikający z anulowanej fakturyUrząd Skarbowy Pińczów 28-400 ul. Grodziskowa 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.