Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dla określenia wysokości stawki podatku VAT ma znaczenie data podpisania umowy czy data odbioru robót i wystawienia faktury VAT dla zamawiającego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uprzejmie informuje:

Zawarcie umowy na roboty budowlane oraz określenie w niej wzajemnych praw i obowiązków stron należą do zakresu regulacji prawa cywilnego. Natomiast dla rozliczeń dla celów podatku od towarów i usług istotnym zagadnieniem jest powstanie obowiązku podatkowego, który na postawie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonaną usługę. Jeżeli usługa została wykonana, a zapłata nie nastąpiła, obowiązek podatkowy powstaje z upływem 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi. Fakturę z tytułu tych usług wystawia się najpóźniej 7 dnia po wykonaniu usługi, chyba, że wcześniej nastąpiło otrzymanie części ceny (zapłaty) lub całość.

W związku z tym, że umowa została podpisana na roboty budowlane przed 1 maja 2004 r. a wykonanie inwestycji realizowane będzie już po 1 maja 2004 r. jak wynika z zapytania, to do wszystkich wykonanych usług będą miały zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jw.

W świetle powyższego, wszystkie wykonane w ramach zawartej umowy związanej z przebudową drogi gminnej podlegać będą opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. w wysokości 22%.

Dla określenia wysokości stawki podatku VAT nie ma znaczenia data podpisania umowy, lecz data wykonania usługi (odbioru robót) i wystawienia faktury jak również zapłata.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie i stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.
Słowa kluczowe: powstanie obowiązku podatkowego, roboty budowlane, stawki podatku, wykonanie usługi, zapłata
Data aktualizacji: 08/11/2013 16:59:16

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT, w której nazwa kontrahenta podana jest...

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:(.) przyjmujemy niektóre faktury VAT bez użycia nazwy w cudzysłowie, ponieważ nie wszystkie firmy posiadają ww. znak interpunkcyjny na klawiaturze komputera. Pytanie podatnika jest następujące...

Czy kosztem podatkowym będzie wydatek wynikający z wystawionej przez kontrahenta faktury w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekty faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzien wystawienia faktury...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalnośćgospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie zadania inwestycyjnego pnSposób fakturowania sprzedaży promocyjnejUrząd Skarbowy Tczew 83-100 ul. Gdańska 33VAT - sposób i miejsce opodatkowania usługi sprzedaży licencjiJak należy prawidłowo dokumentować zakup płodów rolnych od rolnika nie będącego podatnikiem podatku VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.