Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. podania na fakturach adresu zarejestrowania nabywcy

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik dokonuje dostawy towarów dla firm z Hiszpani. Na fakturze sprzedaży z dnia 29 listopada 2004r. Nr 02/11/2004 oraz z dnia 3 stycznia 2005r. Nr 01/01/2005 został wpisany adres zgodny z podanym w kontrakcie tj. Maderas Arraetxe Sl. Industrialdea nr 13. 31870 LEKUNBERRI Navarra (Hiszpania). Z Biura Wymiany Informacji o VAT Ośrodka Zamiejscowego w Koninie podatnik uzyskał informację, że firma Maderas Arraetxe Sl Numer VAT B31563836 zarejestrowana jest pod adresem Bide-alde s/n, 31-754 Goizueta. Navarra.

W tej sytuacji podatnik uważa, że na fakturach należy również umieszczać adres rejestracyjny.

Przepis art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z § 30 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego - jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze - faktury stwierdzające dokonanie tych czynności powinny zawierać dane określone w § 12 tego rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Natomiast § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT""; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Jak wynika z powyższego, przepisy nie precyzują jak postępować w przypadku gdy istnieje sprzeczność między adresem kontrahenta podanym w kontrakcie, a adresem pod którym jest zarejestrowany jako aktywny podatnik VAT. Wolą kontrahenta może być, że towary i faktury trafiać będą pod inny adres (np. oddziału) niż adres pod którym firma ta jest zarejestrowana. Jednakże kwestie te winny być wyjaśnione w kontrakcie. Tam też winien znaleźć się adres do przesłania lub doręczeń. Posługując się oficjalną nazwą z właściwego rejestru należy się również posługiwać prawidłowym adresem, który został wskazany w rejestrze. Z wymienionych wyżej przepisów wynika, że oficjalny adres nabywcy winien być umieszczony na fakturze każdorazowo, a inne adresy (np. do doręczeń) nie są jej obligatoryjnym elementem.
Słowa kluczowe: adres, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura
Data aktualizacji: 05/09/2013 17:59:16

Czy zakupione deski podłogowe do remontu mieszkania można w fakturze za wykonany remont op...

Na podstawie art. 14a 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I...

Dotyczy rozliczania zaliczek na poczet eksportu

Wnioskiem złożonym w dniu 21.03.2007r., uzupełnionym w dniu 22.05.2007r. podatnik zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Sposób dokumentowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Stronami konsorcjum i prawa do odlic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż k...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu do US...

Czy jako datę powstania przychodu z tytułu odszkodowania należy uznać datę jego wpływy na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - LeczniczymInterpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodówNieodpłatne przekazanie towarów i składników majątkowychBadanie sprawozdań finansowych Inowrocław i obowiązkowe ubezpieczenie OCOpodatkowanie, sposobu dokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.