Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005r

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik aktem notarialnym w 1999r.kupił nieruchomość z prawem wieczystego użytkowania. W akcie notarialnym jest zapis, że nabyta nieruchomość przeznaczona zostanie do użytkowania dla celów prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ., którego podatnik jest właścicielem.Podatnik we wniosku stwierdził, że przedmiotowa nieruchomość użytkowana jest wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.W księdze wieczystej jest zapis, że użytkownikiem wieczystym jest podatnik jako osoba fizyczna. Starostwo Powiatowe wystawiając fakturę na opłatę za użytkowanie wieczyste określiło kupującego wyłącznie imieniem i nazwiskiem, omijając pozostałą część nazwy, pod którą podatnik prowadzi działalność gospodarczą.

Zdaniem podatnika ma On prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z ww. faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Z kolei na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Z ust. 2 wymienionego art. 15 wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zarejestrowanym podatnikiem, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), jest podatnik zarejestrowany na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy VAT (§ 2 pkt 3 rozporządzenia).Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Nie ulega wątpliwości, że właściwe imię i nazwisko oraz numer NIP na fakturze indywidualizują danego podatnika jako osobę fizyczną i pozwalają na odliczenie podatku naliczonego zawartego na fakturze zakupu.Brak wszystkich elementów nazwy firmy osoby fizycznej przy określeniu nabywcy towaru lub usługi, zakładając, że wskazane jest jej imię i nazwisko, pozwala na odliczenie podatku naliczonego zawartego na fakturze.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym stanowisko podatnika należy zatem uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej, odliczenie podatku od towarów i usług, opłata za użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 25/01/2013 15:00:01

Czy zapłacony czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztem uzyskania przychodu w całośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn 10-408 ul. Lubelska 37

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 22101013970029902221000000 VAT 69101013970029902222000000 PIT 19101013970029902223000000 budżetowe pozostałe 13101013970029902227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Biuro księgowe z Leszna radzi dlaczego warto korzystać z programów do wystawiania fakturach

Mało, który przedsiębiorca lubi księgowość, dla większości jest ona nudna. Nic zatem dziwnego, że część przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowych. Jednak nawet korzystanie z usług profesjonalistów nie wyklucza możliwości sięgania po...

Wypłata premii pieniężnej nie jest usługą, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretny...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej premię pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających przekazanie należności za sprzedane bilety?Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów - pytanie odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonegoOpodatkowanie czynności polegającej na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawców detalicznych w przypadku ich przeterminowaniaCzy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur?Opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.