Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy: czy premia pieniążna, która została wyliczona na podstwie sprzedaży w 2005 r. czy też zgodnie z datą wystawienia faktury

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.02.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W złożonym wniosku z dnia 01.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Spółka wniosła o rozstrzygnięcie, czy premia pieniężna, która została wyliczona na podstawie sprzedaży w 2005 roku, powinna zostać zarachowana w koszty 2005 roku, czy też zgodnie z datą wystawienia faktury tj. 20.01.2006 r. Zdaniem Wnioskodawcy premia pieniężna stanowi koszt uzyskania przychodów 2005 roku, gdyż jest ściśle związana z przychodami 2005 roku i jej wysokość jest znana w chwili sporządzania sprawozdania finansowego.

Ustosunkowując się do złożonego wniosku Naczelnik Małopolskiego Urzędu stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, t. j. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.Treść powyższego uregulowania wskazuje, że w sytuacji, kiedy premia pieniężna dotyczy roku poprzedniego (2005 r.) a wypłacona została w roku następnym, powinna ona stanowić zgodnie z regułą powołanego wyżej przepisu, koszt roku, którego dotyczy, czyli tego w którym następowała sprzedaż (to znaczy 2005 r.). Jedynie w przypadku, gdy zarachowanie tego rodzaju kosztów nie było możliwe, w roku w którym dokonano sprzedaży, koszty takie mogą być rozliczone w roku ich poniesienia.W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, że stanowisko prezentowane przez Podatnika jest prawidłowe orzekając jak w sentencji postanowienia.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podmiotu, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, potrącalność kosztów, premia pieniężna
Data aktualizacji: 15/01/2013 15:00:01

Określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej z tytułu płatności za określoną l...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości na podstawie faktur V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak postąpić w sytuacji, gdy będąc podatnikiem VAT wystawiono rachunek zamiast faktury VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 15.09.2005 r. nr PR 443 18 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu imp...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Czy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatk...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawiać faktury VAT przed wykonaniem usługi oraz przed fizycznym otrzymaniem zaliczki?Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-222Czy występuje prawo do odliczenia podatku VAT od opakowań, na podstawie faktury VAT wystawionej przez dostawcę?Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże anulowanie transakcji z faktury 000/M/2007/?Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.