Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Dotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabat

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani XX i Pani YYY, reprezentujących ZZZ s. c., przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r., który wpłynął w dniu 04.04.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej korekty podatku naliczonego w 2004 r. w związku z wystawieniem przez kontrahenta faktur korygujących, dokumentujących rabat, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowania podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach współpracy z dostawcami towarów, Spółka otrzymywała w 2004 r. tzw. premie pieniężne, dokumentowane notami księgowymi i stanowiące przychód Spółki. Premie, zdaniem Spółki nie wypełniały definicji towaru i usługi w rozumieniu przepisów o podatku VAT.

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 30.12.2004 r. w sprawie premii pieniężnych, wypłacanych nabywcom, macie Państwo wątpliwości, dotyczące poprawności dokonanych w okresie od maja do grudnia 2004 r. rozliczeń podatku od towaru i usług. W 2005 r. kontrahent wystawił faktury korygujące, bowiem wypłacana przez niego w 2004 r. premia wypełniała definicję rabatu. Zdaniem Spółki, skoro nie było jednoznacznej interpretacji Ministra Finansów w sprawie premii, nie należy dokonywać korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta faktur korygujących, dokumentujących rabat.

Dokonując analizy sprawy, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że z wyjaśnienia Podsekretarza Stanu z dnia 30.12.2004 r. Nr PP-3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom wynika, że w przypadkach, gdy wypłacona premia pienięż

na jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

W oparciu o powyższe, kontrahent Spółki uznał, że wypłacone w 2004 r. premie pieniężne potraktować należy jako rabat, mający wpływ na obniżenie ceny towarów i w konsekwencji w 2005 r. wystawił faktury korygujące. W myśl bowiem § 19 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Natomiast nabywca, otrzymujący fakturę korygującą, jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym tę fakturę otrzymali - stanowi o tym przepis § 19 ust. 5, cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

W oparciu o powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Spółka zobowiązana jest do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą, a nie w rozliczeniu za poszczególne miesiące 2004 r.

Dlatego też, Państwa stanowisko w sprawie, dotyczącej korekty podatku naliczonego w 2004 r. w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabat, jest prawidłowe.

Jednakże, skoro kontrahent wystawił faktury korygujące, jesteście Państwo zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego, w oparciu o przepis przepis § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług tj. w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym tę fakturę otrzymaliście.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego, obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, pomniejszenie odliczenia
Data aktualizacji: 21/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Inowrocław 88-100 ul. Najświętszej Marii Panny 23

Zasięg terytorialny miasta Inowrocław gminy Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie powiaty inowrocławski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 03101010780089892221000000 VAT...

Moment dokonania rozliczenia podatku VAT z faktury korygującej

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który...

Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże a...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Zapytanie Podatnika odnosi się do kwestii podstawy dokumentowania korekty przychodu Spółki...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak JG 2006 z dnia 16.01.2006 r...

Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wycena kosztów poniesionych w walutach obcych u podatników prowadzących księgi rachunkowePrzesyłanie faktur drogą elektronicznąOpłaty pobierane przez Prezydenta Miasta (na prawach powiatu) za czynności geodezyjne i kartograficzneZakresie obowiązków podatkowych związanych z wystawieniem faktur korygującychZ jaką datą refakturować przychody i koszty ich uzyskanie odnośnie zużycia mediów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.