Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych

Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

- stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 20.07.2006r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie budowy sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych korzysta, na podstawie zawieranych umów, z usług podwykonawców. Zakończenie i odbiór robót budowlanych przez nich realizowanych odbywa się na podstawie protokołów odbiorczych. W dniu podpisania protokołu Spółka otrzymuje fakturę VAT, a kwoty wynikającego z niej zobowiązania nie reguluje do końca miesiąca.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych powstaje, na zasadach ogólnych, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny lub w deklaracji za następny okres rozliczeniowy.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia :

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Z powołanych przepisów wynika, że co do zasady prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, bądź w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

W związku z faktem, że powstanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych lub budowlano-montażowych nie podlega wyłączeniu od ogólnej zasady, Spółka ma prawo, w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1, dokonywać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający w rozliczeniu za okres w którym fakturę otrzymała lub w deklaracji za następny okres rozliczeniowy i nie ma w tym przypadku znaczenia moment uregulowania należności wynikających z tych faktur.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z uregulowaniem zawartym w § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) faktury dokumentujące wykonanie usług usług budowlanych lub budowlano - montażowych nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura VAT, nabycie prawa, protokół zdawczo-odbiorczy, usługi budowlane
Data aktualizacji: 01/01/2013 09:00:01

Wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, data wpływu do tut...

Czy można odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak- X z dnia 20.10.2005 r. (data wpływu do tut...

Czy zakup licencji na zdjęcia od zagranicznej agencji fotograficznej drogą internetową moż...

Na podstawie art. 14a 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E...

Rozliczanie zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie cesji warunkowej, dokumentowanie, prawo do wystawienia faktury VAT korektaPytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT zaliczek oraz wystawiania i ujmowania w ewidencjach faktur korygującychUprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminemCzy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jest prawidłowy?Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju dla krajowych kontrahentów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.