Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywania zaliczki przed wykonaniem usługi

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 13.04.2005 r., znak IIUS-II-443/15/2005 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Pismem z dnia 2.03.2005 r. M S zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywania zaliczki przed wykonaniem usługi. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatniczka przed otrzymaniem zaliczki wystawia fakturę, w której określa dopiero termin jej płatności. Zdaniem Podatniczki obowiązek podatkowy w przedstawionej sytuacji powstaje z chwilą wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 13.04.2005 r. znak: IIUS-II-443/15/2005 uznał stanowisko Podatniczki za prawidłowe. W opinii organu I instancji obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powstaje wyłącznie z chwilą jej otrzymania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowienia z dnia 13.04.2005 r., znak: IIUS-II-443/15/2005 stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia.

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w art. 19 ust. 1 wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21ust. 1.

Powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji gdy podatnik przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymuje część należności reguluje art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, który jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnej zasady wskazanej wyżej. Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (zaliczkę, zadatek, przedpłatę, ratę) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W sytuacji otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę w terminie nie późniejszym niż 7 dnia od otrzymania zaliczki (w stanie prawnym sprawy § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług .(Dz. U. Nr 97 poz., 971)

Organ I instancji zasadnie przywołał powyższe przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przy otrzymaniu zaliczki a także obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, pominął jednak istotny w stanie faktycznym sprawy art. 108 ustawy o VAT, który obliguje podmiot, który wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku - do jego zapłaty.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż w przypadku otrzymania zaliczki bez uprzedniego wystawienia faktury z wykazanym podatkiem obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 11 ustawy o VAT czyli w momencie wpływu zaliczki. Natomiast, gdy przed otrzymaniem zaliczki wystawiono fakturę, w której wykazano kwotę podatku od należnej dopiero zaliczki na poczet usługi, wówczas podatnik obowiązany jest na podstawie art. 108 ustawy o VAT rozliczyć podatek w niej wykazany w deklaracji za okres w którym wystawiono fakturę, bez względu na późniejszą wpłatę zaliczki określonej w fakturze. W sytuacji, gdy wystawienie faktury zaliczkowej, jak i wpływ zaliczki mają miejsce w jednym okresie rozliczeniowym podatnik obowiązany jest rozliczyć podatek należny od zaliczki w rozliczeniu danego okresu.
Słowa kluczowe: faktura, powstanie obowiązku podatkowego, zaliczka
Data aktualizacji: 07/01/2013 00:00:01

Spółka pyta, jaką stawkę należy zastosować w przypadku wystawienia faktury na poczet przys...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.41 ust. 3, art. 42 ust. 1, ust. 12, ust. 13 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od...

Sposób numeracji faktur VAT zgodny z ustawą o podatku VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a 1, oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.05.2005...

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro rachunkowe Przemyśl: na co zwrócić uwagę przy wyborze programu do wystawiania faktur?

Wystawianie faktur to czynność, z którą muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, posiadający obowiązek ich wystawiania. Sama czynność nie jest skomplikowana, jednak wiele zależy od tego czy przedsiębiorca, faktury wystawia za pomocą gotowych wzorów czy...

Z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu eksportu towarów - wg s...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 20.04.2005r. uzupełnionego pismami z 23.04.2005r. oraz 04.05.2005r. wynika, że Spółka dokonuje eksportu towarów i z tego tytułu otrzymuje zaliczki. W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robót budowlano-montażowychPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT otrzymanych przez spółkę dokumentujących premie pieniężneOpodatkowania dostawy towarów dokonanych poza granicami krajuCzy momentem uznania za przychody podatkowe jest moment wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną?Czy po zakończeniu likwidacji zakładu budżetowego, prawo do otrzymania zwrotu bezpośredniego będzie przysługiwało gminie?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.