Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy możliwości odliczania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do demonstracyjnych samochodów osobowych

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 6 czerwca 2006 r. (doręczonego dnia 8 czerwca 2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do demonstracyjnych samochodów osobowych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu

stwierdza, że

stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. (doręczonym dnia 8 czerwca 2006 r.) S. zwróciła się z pytaniem dotyczącym możliwości odliczania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do demonstracyjnych samochodów osobowych przeznaczonych do jazd testowych. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny.

W swojej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów ma obowiązek posiadać samochody tzw. demonstracyjne do jazd testowych. Są to zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe (spełniające warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Samochody demonstracyjne są "przesuwane" dowodami magazynowymi typu "MM" z magazynu towarów handlowych na magazyn samochodów demonstracyjnych. W związku z powyższym, że są użytkowane maksymalnie do 1 - go roku podatkowo są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie przesunięcia z magazynu towarów handlowych.

W oparciu o wyżej przedstawiony stan faktyczny spółka prezentuje stanowisko, że zakaz odliczania podatku VAT od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów, których ten przepis nie dotyczy. W ocenie podatnika będzie mu zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów demonstracyjnych, wykorzystywanych do jazd testowych (niezależnie od tego, czy są samochodami osobowymi w rozumieniu ustawy o VAT), ponieważ podlegają one bezwzględnej odsprzedaży przed upływem 1 roku od dnia przekazania na potrzeby jazd testowych i tym samym spełniają wymogi art. 86 ust. 4 pkt 7a.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego - stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy - nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 (tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony, gdzie kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwot podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, nie więcej jednak niż 6 000 zł).

W myśl natomiast art. 86 ust. 4 pkt 7 lit a wskazanej wyżej ustawy, przepis ust. 3 art. 86 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów (pojazdów).

Biorąc pod uwagę powyższe - zdaniem tut. organu - z uwagi na fakt, że przepis art. 86 ust. 3 ustawy nie dotyczy pewnych kategorii pojazdów m. in. tych w przypadku których spełniony będzie określony wyżej warunek, podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa na zasadach ogólnych.

Tak więc w opisanej sytuacji należy stwierdzić, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miał zastosowania w przypadku odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów demonstracyjnych, traktowanych przez podatnika jako towar handlowy, a sprzedawanych po pewnym czasie eksploatacji klientom, co oznacza, że stanowisko podatnika uznać należało za prawidłowe.

W podsumowaniu tut. organ uprzejmie informuje, że powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo, podatek, podatek od towarów i usług, samochód, samochód demonstracyjny
Data aktualizacji: 27/01/2013 06:00:01

Czy usługi reklamowe tworzone w internecie, a wykonywanych na zlecenie firm z Unii Europej...

Na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.04.2007 r. dotyczące zapytania odnośnie opodatkowania usług reklamowych...

Urząd Skarbowy Środa Śląska 55-300 ul. Oławska 5A

Zasięg terytorialny miasta gminy Kostomłoty, Malczyce, Miekinia, Środa Śląska, Udanin powiaty średzki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 61101016740044862221000000 VAT 11101016740044862222000000 PIT 58101016740044862223000000 budżetowe...

Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie w...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r...

Czy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usług montażu wykonywanych w centrum handlowym na terenie GrecjiCzy udzielone bonifikaty obniżają obrót w świetle art. 29 ust. 4 ustawy o VAT?Czy mozna odliczyć podatek VAT z paragonu wydawanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.?Prawo do odliczenia z tytułu otrzymanej faktury z tytułu nabycia nieruchomościPrzechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.