Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych w związku z naprawą powypadkową samochodu

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21 kwietnia 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych w związku z naprawą powypadkową samochodu, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

- Uznaje stanowisko Pana przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Samochód osobowy, który stanowi środek trwały w Pana firmie uległ wypadkowi. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło Panu odszkodowanie za naprawę, części zamienne i lakierowanie. Wartość odszkodowania składa się na wartość netto z faktur wystawionych przez mechanika + 50% VAT. Mechanikowi zapłacił Pan 50 % VAT-u. Przy zakupie przedmiotowego samochodu, odliczył Pan 50% podatku VAT. Od dnia zakupu samochód objęty jest dobrowolnym ubezpieczeniem AC

W związku z powyższym w złożonym wniosku zawarto pytanie następującej treści:Czy ma Pan prawo odliczyć cały VAT z faktur za naprawę tego samochodu, czy tylko 50%.Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Pana zdaniem w w/w stanie faktycznym ma Pan prawo do odliczenia całej wartości podatku, zgodnie z fakturami wystawionymi przez mechanika.

Upoważnienie do odliczenia podatku naliczonego określa przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Zgodnie z nim, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

To ustawowe uprawnienie podlega ograniczeniom, określonym m.in. w art. 88 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy. Z przepisu tego wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 roku nadanym nowelizacją ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Z treści powołanego przepisu wynika, iż ustawodawca uzależnił możliwość uznania wydatków na remont powypadkowy samochodu za koszt podatkowy od objęcia go dobrowolnym ubezpieczeniem AC.

Jak wynika ze złożonego pisma, użytkowany przez Pana samochód objęty był ubezpieczeniem dobrowolnym, dlatego też wydatek poniesiony na remont powypadkowy, stanowi koszt uzyskania przychodów. W związku z powyższym, niezależnie od tego, iż otrzymał Pan odszkodowanie na podstawie faktur wystawionych na Pana za naprawę odpowiadającą wartości netto oraz 50% podatku VAT, ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych faktur z tytułu naprawy samochodu, który służy do sprzedaży opodatkowanej.

Niniejsze postanowienie wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w dniu 21 kwietnia 2005 roku i przepisy prawa obowiązujące w dniu jego datowania.

Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta.

Zgodnie z brzmieniem art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

Na niniejsze postanowienie - zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej - służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: odszkodowania, samochód osobowy, środek trwały
Data aktualizacji: 26/12/2012 03:00:01

Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opoda...

Stan faktyczny:Pan M. K. w 2003r. nabył prawo do domeny internetowej www.pl. Corocznie przedłużał jej ważność. Ostatni raz przedłużył jej ważność dnia 31 stycznia 2006r. za kwotę 97, 60 zł. W dniu 12 września 2006r. złożył wniosek o zmianę abonenta...

W sprawie sposobu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokona...

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pełni funkcję nadzoru budowlanego na kontrakcie (.) W trakcie realizacji kontraktu, nastąpiła zmiana warunków realizacji tego kontraktu -...

Urząd Skarbowy Żary 68-200 ul. Osadników Wojskowych 3

Zasięg terytorialny miasta Łęknica, Żary gminy Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary powiaty żarski województwo lubuskie Konta bankowe CIT 15101017040055262221000000 VAT 62101017040055262222000000 PIT...

Czy przy dokonaniu transakcji należało naliczyć podatek VAT? 2. Czy Spółka może dokonać ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynności refakturowania w miesiącach sierpień 2005 i styczeń 2006 podlegają opodatkow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dot. czynszu stanowią koszty firmy?Opodatkowanie transakcji na serwisie internetowymCzy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?Urząd Skarbowy Kutno 99-300 ul. Troczewskiego 12Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.