Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 9.03.2005r. podatnik otrzymał refundację z Urzędu Pracy z tytułu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, udokumentowanych fakturami VAT. Od udzielonej refundacji został przez podatnika odprowadzony podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Powiatowy Urząd Pracy poinformował podatnika, że powinien odliczyć podatek VAT od różnicy pomiędzy zakupami a refundacją. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art.119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl art. 88 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przytoczony przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt otrzymania przez Podatnika środków pieniężnych na pokrycie (refundacja) kosztów związanych z nabyciem wyposażenia oraz środków trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust.1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, refundacja
Data aktualizacji: 26/01/2013 21:00:01

Kiedy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w...... Jednocześnie firma X , na podstawie...

Zasadność odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej usługi faktoringu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na usługi wewn...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 02 października 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.10.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Proszowice 32-100 ul. M. Reja 1Możliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowejPodatnik pyta o możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wystapienia różnic kursowychSpółka pyta o zasady ewidencjonowania faktur wewnętrznych wystawionych w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportuCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury, czy też powinna skorygować podatek należny?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.