Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy trybu postępowania w podatku od towarow i usług w przypadku usług wynajmu serwera internetowego w Stanach Zjednoczonych

Na podstawie art. 217, art 14a § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

uznaje wyrażone we wniosku stanowisko za prawidłowe

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 30.03.2005r. Strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości trybu postępowania w przypadku usług wynajmu serwera internetowego w Stanach Zjednoczonych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik:wynajmuje serwer internetowy w Stanach Zjednoczonych w firmie L., Texas ;za tę usługę od ww. firmy otrzymuje fakturę w formie elektronicznej;na tę okoliczność wystawia fakturę wewnętrzną;

wartość wystawionej faktury wewnętrznej oraz naliczony podatek VAT wpisuje do poz. 32 (netto) i pozycji 33 (VAT) deklaracji VAT-7 jako import usług, a następnie te same kwoty wykazuje w pozycji 43 i 44 części D.2 deklaracji jako podatek naliczony do odliczenia. We własnym stanowisku podatnik wskazuje, że opisane wyżej postępowanie jest prawidłowe.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga potwierdza stanowisko Strony i jednocześnie wyjaśnia, iż:stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W przypadku świadczenia usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 6 tj. usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do powyższego podatnik obowiązany jest, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawić fakturę wewnętrzną, w której należny wykazać podatek należny. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić - art. 27 ust. 19 ustawy o VAT. Podatek z tytułu importu usług podatnik ewidencjonuje w ewidencji sprzedaży VAT w miesiącu powstania obowiązku podatkowego i za ten miesiąc rozlicza go w deklaracji VAT-7. Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 11 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo rozliczenia tego podatku jako podatku naliczonego w danym miesiącu lub w następnym.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążące dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: import usług, świadczenie usług, wynajem
Data aktualizacji: 05/01/2013 12:00:01

Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomiesz...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku...

Właściciel biura nie musi mieć certyfikatu księgowego

Okazuje się, że usługi księgowe można świadczyć bez konieczności posiadania stosownego certyfikatu. Jedynym warunkiem jest zatrudnianie osoby ze stosownym uprawnieniem. Według obowiązujących przepisów tylko ona może wykonywać czynności z zakresu...

Urząd Skarbowy Krotoszyn 63-700 ul. Polna 32

Zasięg terytorialny miasta Sulmierzyce gminy Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny powiaty krotoszyński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 11101014690000842221000000 VAT 58101014690000842222000000 PIT...

VAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wykonane czynności (sprzedaż materiałów, wykonanie usługi) zostały prawidłowo udokumen...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 4 stycznia 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2004 r. (data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Darowizna środków pieniężnych dla córki od rodziców przekazana wprost na rachunek bankowy osoby sprzedającej mieszkanieCzy korygować błędy w danych podatnika i nabywcy umieszczone na fakturach?Drugi Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Generała Maczka 73W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych fakturUrząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. L. Waryńskiego 2A
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.