Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy udokumentowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że państwo X na podstawie aktu notarialnego Rep. Nr 5060/2001 i Rep. Nr 3708/2003 stali się użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w K. Z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości zobowiązani zostali do ponoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, z terminem płatności do 31 marca każdego roku.W 2004r. państwo X ww. nieruchomość oddali w dzierżawę panu Y - właścicielowi PPHU "F".

Zdaniem wnioskodawcy możliwe jest wystawienie faktury VAT na osobę faktycznie korzystającą z gruntu, która jednocześnie zobowiąże się wobec Gminy do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zamiast użytkownika wieczystego wskazanego w akcie notarialnym.

W świetle przepisów prawa podatkowego prawa i obowiązki podatkowe określają ustawy. Powyższe wynika z zapisów art. 4-7 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na gruncie prawa podatkowego nie jest dopuszczalne modyfikowanie prawi obowiązków podatkowych w drodze czynności cywilnoprawnych, w tym umów.

W przedstawionym stanie faktycznym zobowiązanie się osoby faktycznie korzystającej z gruntu, na podstawie umowy dzierżawy, wobec Gminy do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nie uprawnia do wystawienia faktury na nazwisko dzierżawcy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, zawierać dane dotyczące podatnika i nabywcy.Skoro zgodnie z umową o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, stroną umowy są państwo X i zobowiązani są, na mocy umowy, do ponoszenia opłat rocznych, to ww. osoby są nabywcami usługi polegającej na oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, którzy powinni być wskazani jako użytkownicy wieczyści i nabywcy usługi udokumentowanej fakturą VAT.W tym przypadku nie można przyjąć, że nastąpiło przejęcie długu, gdyż jak wynika z treści pisma pan Y korzysta z gruntu na podstawie umowy dzierżawy.Biorąc powyższe pod uwagę, nie można uznać stanowiska Urzędu Gminy w Kłobucku za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura VAT, opłata za użytkowanie wieczyste, umowa cywilnoprawna
Data aktualizacji: 25/01/2013 12:00:01

W zakresie fakturowania i momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów dokon...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury za dzierżawę

POSTANOWIENIENa podstawie: ż art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Urząd Skarbowy Wolsztyn 64-200 ul. Dworcowa 15

Zasięg terytorialny miasta gminy Przemęt, Siedlec, Wolsztyn powiaty wolsztyński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 19101014690046462221000000 VAT 66101014690046462222000000 PIT 16101014690046462223000000 budżetowe pozostałe...

Czy rabat należy dokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży czy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wew...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy na podstawie posiadanych dokumentów Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć w całości naliczony podatek VAT z faktury nabycia samochodu ciężarowego?Urząd Skarbowy Busko-Zdrój 28-100 ul. 12 Stycznia 17Czy mamy obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT wyliczony w stu od otrzymanej kwoty ?Jak rozliczyć dochody uzyskane na rynku FOREX? /pochodne instrumenty finansoweCzy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.