Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy udokumentowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że państwo X na podstawie aktu notarialnego Rep. Nr 5060/2001 i Rep. Nr 3708/2003 stali się użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w K. Z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości zobowiązani zostali do ponoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, z terminem płatności do 31 marca każdego roku.W 2004r. państwo X ww. nieruchomość oddali w dzierżawę panu Y - właścicielowi PPHU "F".

Zdaniem wnioskodawcy możliwe jest wystawienie faktury VAT na osobę faktycznie korzystającą z gruntu, która jednocześnie zobowiąże się wobec Gminy do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zamiast użytkownika wieczystego wskazanego w akcie notarialnym.

W świetle przepisów prawa podatkowego prawa i obowiązki podatkowe określają ustawy. Powyższe wynika z zapisów art. 4-7 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na gruncie prawa podatkowego nie jest dopuszczalne modyfikowanie prawi obowiązków podatkowych w drodze czynności cywilnoprawnych, w tym umów.

W przedstawionym stanie faktycznym zobowiązanie się osoby faktycznie korzystającej z gruntu, na podstawie umowy dzierżawy, wobec Gminy do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nie uprawnia do wystawienia faktury na nazwisko dzierżawcy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, zawierać dane dotyczące podatnika i nabywcy.Skoro zgodnie z umową o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, stroną umowy są państwo X i zobowiązani są, na mocy umowy, do ponoszenia opłat rocznych, to ww. osoby są nabywcami usługi polegającej na oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, którzy powinni być wskazani jako użytkownicy wieczyści i nabywcy usługi udokumentowanej fakturą VAT.W tym przypadku nie można przyjąć, że nastąpiło przejęcie długu, gdyż jak wynika z treści pisma pan Y korzysta z gruntu na podstawie umowy dzierżawy.Biorąc powyższe pod uwagę, nie można uznać stanowiska Urzędu Gminy w Kłobucku za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura VAT, opłata za użytkowanie wieczyste, umowa cywilnoprawna
Data aktualizacji: 25/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Kamień Pomorski 72-400 ul. Mieszka I 5B

Zasięg terytorialny miasta gminy Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin powiaty kamieński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 87101015990056722221000000 VAT 37101015990056722222000000 PIT...

Jeżeli podanym na fakturze nabywcą odzieży ochronnej dla straży pożarnej jest urząd gminy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Usługa krótkoterminowego wynajmu środków transportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r...

Czy wystawienie faktury za usługi konsultingowe dla przyszłego pracodawcy wyłącza z opodat...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia szpitalaPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących rat leasingowychPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia sfinansowany dotacją otrzymaną z Funduszu PracyCzy Spółka powinna odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktury, czyli w roku 2006 ?Sposób rozliczenia usługi przekazanej na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.