Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy udokumentowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że państwo X na podstawie aktu notarialnego Rep. Nr 5060/2001 i Rep. Nr 3708/2003 stali się użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w K. Z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości zobowiązani zostali do ponoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, z terminem płatności do 31 marca każdego roku.W 2004r. państwo X ww. nieruchomość oddali w dzierżawę panu Y - właścicielowi PPHU "F".

Zdaniem wnioskodawcy możliwe jest wystawienie faktury VAT na osobę faktycznie korzystającą z gruntu, która jednocześnie zobowiąże się wobec Gminy do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zamiast użytkownika wieczystego wskazanego w akcie notarialnym.

W świetle przepisów prawa podatkowego prawa i obowiązki podatkowe określają ustawy. Powyższe wynika z zapisów art. 4-7 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na gruncie prawa podatkowego nie jest dopuszczalne modyfikowanie prawi obowiązków podatkowych w drodze czynności cywilnoprawnych, w tym umów.

W przedstawionym stanie faktycznym zobowiązanie się osoby faktycznie korzystającej z gruntu, na podstawie umowy dzierżawy, wobec Gminy do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nie uprawnia do wystawienia faktury na nazwisko dzierżawcy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, zawierać dane dotyczące podatnika i nabywcy.Skoro zgodnie z umową o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, stroną umowy są państwo X i zobowiązani są, na mocy umowy, do ponoszenia opłat rocznych, to ww. osoby są nabywcami usługi polegającej na oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, którzy powinni być wskazani jako użytkownicy wieczyści i nabywcy usługi udokumentowanej fakturą VAT.W tym przypadku nie można przyjąć, że nastąpiło przejęcie długu, gdyż jak wynika z treści pisma pan Y korzysta z gruntu na podstawie umowy dzierżawy.Biorąc powyższe pod uwagę, nie można uznać stanowiska Urzędu Gminy w Kłobucku za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura VAT, opłata za użytkowanie wieczyste, umowa cywilnoprawna
Data aktualizacji: 25/01/2013 12:00:01

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie z Wielkiej Bryt...

Działając na podstawie: art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Urząd Skarbowy Czarnków 64-700 ul. Pocztowa 4

Zasięg terytorialny miasta Czarnków gminy Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń powiaty czarnkowsko-trzcianecki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 52101014690061742221000000 VAT...

Występowanie dostawy u agenta oraz dokumentowania przez niego kosztów prowadzenia punktu h...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności biegłego sądowego. Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potr...

Postanowienie Na podstawie art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku ..................z dnia 24 października 2005r.(wpływ 25.10.2005r.) o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Do jakiego miesiąca Spółka powinna zaliczyć podatkowo koszt faktury jako koszt uzyskania przychodu?Dochody z programów płatnych e-mailiSposób dokumentowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Stronami konsorcjum i prawa do odliczenia podatku naliczonegoCzy podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy finansowane przez PFRON podlegają odliczeniu w deklaracji VAT-7?Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną w momencie poniesienia wydatku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.