Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu do US 18.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową - podziela pogląd Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika że Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada potwierdzenie zgłoszenia na formularzu VAT-5UE. Na krajowych fakturach sprzedaży Strona zamieszcza swój numer NIP z kodem PL.

Strona ma wątpliwości czy zamieszczanie kodu PL na krajowych fakturach sprzedaży jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W przepisach nie ma jednoznacznie sprecyzowanego stanowiska.

Według Strony wpisanie na fakturze krajowej kodu PL przez podatnika uprawnionego do używania tego kodu, nie jest wymagane przepisami, ale również nie jest zabronione. W związku z powyższym używanie kodu PL na fakturach krajowych nie jest błędem.

Tut. Organ podziela pogląd Strony w sprawie.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) określają przypadki, w których podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE obowiązane są do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Wymóg ten nie dotyczy faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży krajowej.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Należy wskazać, że obowiązujące przepisy (art. 88 wyżej cytowanej ustawy) nie przewidują negatywnych konsekwencji posługiwania się numerem VAT UE w obrocie krajowym. Zatem w ocenie tut. Organu, z uwagi na powyższe oraz na sformułowanie ". co najmniej." zawarte w § 9 ust. 1 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia, należy uznać, że Strona zarejestrowana jako podatnik VAT UE nie narusza obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług przepisów prawa umieszczając kod PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie oraz powinno zawierać znaki opłaty skarbowej (o wartości 5 zł od pisma i o wartości 0, 50 zł od każdego załącznika).
Słowa kluczowe: faktura, Numer Identyfikacji Podatkowej, sprzedaż
Data aktualizacji: 04/01/2013 09:00:01

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem u...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Faktury za Google AdSense, a VAT UE?

Okazuje się, że zgodnie z prawem, jeśli wystawiamy Google owi fakturę w związku z uczestnictwem w programie reklamowym, musimy się wpierw zarejestrować jako podatnik VAT UE - czyli taki, który świadczy usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wystawiając fakturę sprzedaży za uczestnictwo w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących usług najmu nieruchomości, które nie są dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury za opłatę odstępną

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego na fakturę VAT-MARŻA?Zwrot nienależnie pobranego i odprowadzonego podatku z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 1 maja 2004rSprzedaż o charakterze ciągłym, różnice kursoweWystawienie faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnejZagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy możliwości dokumentowania udzielanych rabatów zbiorczymi fakturami korygującymi
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.