Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur, w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych

P O S TA NO W I E N I E

Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej wystawienia faktury, w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

-stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 02.03.2006r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług dotyczącego między innymi wystawiania faktur, w związku ze świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi transportowe i spedycyjne dla których występuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego określony w art. 19 ust. 13 pkt. 2 lit. a i lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługi potwierdza fakturami, które wystawia niezależnie od otrzymania zapłaty, w terminie do 30 dnia od wykonania usług. Zdaniem Spółki postępowanie takie jest prawidłowe.

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę dokumentującą usługę transportową i spedycyjną należy wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku. Oznacza to, że mimo nie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ( brak zapłaty), faktura może być wystawiona w ciągu 30 dni od wykonania usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążące dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b §1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, usługi spedycji, usługi transportowe, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 16/01/2013 03:00:01

W zakresie rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia jest obowiązany w związku z p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w ostatnim dniu kwartału, będącego według umowy okresem rozliczeniowym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy tylko ewidencję wpływó...

Stowarzyszenie zwykłe (podatnik), zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie może otrzymywać...

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze pr...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Wrocławska 12/14

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Kalisz gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690001272221000000 VAT 11101014690001272222000000 PIT 58101014690001272223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma prawo do udokumentowania usług za wywóz nieczystości fakturą kwartalną?Czy wydatki, finansowane oszczędnościami wycofanymi z kasy mieszkaniowej, muszą być udokumentowane fakturami VAT?Czy przysługuje wnioskodawcy prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej nabyty pojazd ciężarowy?Rachunek czy faktura - oto jest pytaniePrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentów z tytułu wypłacanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.