Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur, w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych

P O S TA NO W I E N I E

Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej wystawienia faktury, w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

-stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 02.03.2006r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług dotyczącego między innymi wystawiania faktur, w związku ze świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi transportowe i spedycyjne dla których występuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego określony w art. 19 ust. 13 pkt. 2 lit. a i lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługi potwierdza fakturami, które wystawia niezależnie od otrzymania zapłaty, w terminie do 30 dnia od wykonania usług. Zdaniem Spółki postępowanie takie jest prawidłowe.

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę dokumentującą usługę transportową i spedycyjną należy wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku. Oznacza to, że mimo nie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ( brak zapłaty), faktura może być wystawiona w ciągu 30 dni od wykonania usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążące dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b §1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, usługi spedycji, usługi transportowe, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 16/01/2013 03:00:01

Czy koszty związane z usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, można odliczyć w ramach...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 23.03.2006r. uzupełnionego w...

Sposób dokumentowania refundacji poniesionych kosztów w ramach programu EQUAL

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki przedstawione...

Czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur VAT za dzierżawę gruntu na cele nierolnicze?

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz...

Czy za skapitalizowane odsetki bankowe Wspólnota jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawia...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych (piwa) w opakowaniach zwrotnych. Spółka zawarła pisemne umowy z odbiorcami. W umowach tych określono kaucje oraz terminy zwrotu opakowań. Dla...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnymKwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcychMożliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu ZPORRPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.