Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Dotyczy zastosowania przepsiu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem (l. dz. 3270/05) Podatnika z dnia 20.09.2005 r. (data wpływu 26.09.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona z tytułu użytkowania lokali pobiera opłaty eksploatacyjne od osoby prawnej niebędącej członkiem spółdzielni, posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W opinii Wnioskodawcy opłaty eksploatacyjne pobierane od osoby prawnej niebędącej członkiem spółdzielni, posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prowadzącej w nim działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, z godnie z art. 4 ust. 1, 2. 4 i 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), obowiązującego od dnia 19 października 2004 r., zwolnione od podatku są również czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 oraz Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów należy stwierdzić, iż ustawodawca nie uzależnił zwolnienia od podatku od towarów i usług od faktycznego przeznaczenia ww. lokali mieszkalnych, a zatem w sytuacji, w której lokal mieszkalny wykorzystywany jest na cele inne niż mieszkaniowe również należy zastosować zwolnienie od podatku.

W przedmiotowej sprawie czynności, za które Podatnik pobiera opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, wykonywane na rzecz osoby prawnej niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza podlegają - od dnia 19 października 2004 r, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 18 ww. rozporządzenia - zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Podkreślić przy tym należy, iż wykorzystywanie tego lokalu na cele prowadzonej działalności gospodarczej nie mogło zmienić charakteru lokalu, tzn. gdy nadal jest on uznawany za lokal mieszkalny w świetle przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Wnioskodawca - na podstawie art. 106. ust. 1 ustawy w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, która powinna zawierać, oprócz danych tj. nazwa usługi również symbol usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu, wtedy zaś przepis, na podstawie którego stosowane jest zwolnienie (§ 9 ust. 7 ww. rozporządzenia).

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: członkowie spółdzielni, wystawienie faktury, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 18/01/2013 06:00:01

Wystawianie faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać...

Czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosz...

Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów...

Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących VAT do rachunków wystawionych zgodni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury za sprzedaż towaru, w przypadku gdy otrzymano zaliczkę w wysokości 100% należności?Urząd Skarbowy Drezdenko 66-530 ul. Pierwszej Brygady 21Umowa komisu - wystawianie fakturProblemy z fakturą elektroniczną czyli jak prowadzić księgowośćOpodatkowanie cesji warunkowej, dokumentowanie, prawo do wystawienia faktury VAT korekta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.