Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy rejestrującej w sklepie internetowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach - przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2007 r. stanowisko Strony dotyczące ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej w sklepie internetowym - uznaje za prawidłowe.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza co następuje.Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż od lutego 2007 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego. Korzysta Pan ze zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług podatkiem od towarów i usług. Każda przeprowadzona transakcja sprzedaży jest potwierdzana przelewem z podanymi danymi osobowymi klienta na rachunek sprzedawcy.W związku z powyższym Podatnik pyta, czy w związku z prowadzonym charakterem działalności gospodarczej musi po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.Zdaniem Strony, mimo przekroczenia obrotu w wysokości 20.000 zł nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804) w § 2 pkt 1 zwolnił z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2007 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.W pozycji 37 załącznika do rozporządzenia wymieniona została dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Zwolnienie to możliwe jest pod warunkiem prowadzenia szczegółowej ewidencji dowodów zapłaty, na podstawie których można ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż stanowisko Strony wyrażone we wnioski jest prawidłowe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: internet, kasa rejestrująca, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 22/01/2013 00:00:01

Czy sprzedaż na podstawie posiadanych dokumentów wg w/w faktur należy uznać za eksport?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego z dnia 22.01.2007r (data wpływu do Urzędu) żądającej...

Urząd Skarbowy Włoszczowa 29-100 ul. Wiśniowa 10

Zasięg terytorialny miasta gminy Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa powiaty włoszczowski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 83101012380857912221000000 VAT 33101012380857912222000000 PIT 80101012380857912223000000...

Prawo do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dokonanie korekty faktury może być w sensie ekonomicznym bonifikatą?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przejęła spółkę (dalej: Wykonawca), występując z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, będącej wykonawcą hotelu, którego budowa została zakończona w...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób rozliczenia powstałej niedopłaty do faktury, wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z budową oczyszczalni ściekówJaka powinna być cena sprzedaży prawa własności budynku, którego budowa nie została ukończona i czy należy fakt sprzedaży udokumentować fakturą VAT?Urząd Skarbowy Augustów 16-300 ul. Żabia 7Czy usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz szkoły wyższej są zwolnione od podatku VAT?Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.