Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktura VAT wystawiona dla kontrahenta zagranicznego za najem wagonów kolejowych, wystawiana jest ze stawką podatku w wysokości 22

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi najmu wagonów zagranicznemu kontrahentowi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi najmu wagonów zagranicznemu kontrahentowi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka podpisała z kontrahentem niemieckim umowę najmu wagonów. Wynajmującym wagony jest Wnioskodawca, najemcą kontrahent niemiecki, który jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej dla transakcji unijnych. Za usługę najmu wagonów Spółka wystawia co miesiąc faktury VAT z podatkiem w wysokości 22%, zgodnie z podpisaną umową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wystawianie faktur VAT z podatkiem w wysokości 22% dla kontrahenta niemieckiego za najem wagonów jest właściwe.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla usług najmu wagonów kolejowych, miejsce świadczenia usług ustalane jest w oparciu o ogólną zasadę wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. miejsce siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub w miejscu stałego zamieszkania świadczącego usługę. Wnioskodawca uważa, że właściwie nalicza podatek VAT w wysokości 22%.

Przepis art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że w przypadku usług najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę.

Przepis art. 10 rozporządzenia nr 1777/2005 precyzuje, iż przyczepy i naczepy, a także wagony kolejowe uważane są za środki transportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, środek transportowy, wagon towarowy
Data aktualizacji: 13/10/2013 13:33:36

Dot. obowiązku dopłaty podatku od towarów i usług na rzecz spółdzielni przed rozliczeniem...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła ona w dniu 13.04.2004r. umowę ze Spółdzielnią dotyczącą wybudowania - na zasadzie odrębnej własności - lokalu mieszkalnego jak również umowę na wybudowanie miejsca postojowego w...

Czy faktury VAT związane z działalnością pożytku publicznego powinny być uwzględnione w ro...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 17.06.2005 r....

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Uznania czy premia za uzyskanie odpowiedniego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do czynności, za które wpłacane jest wynagrod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Katowice 40-063 ul. Żwirki i Wigury 17Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących zakup samochodów o ładowności powyżej 500 kg oraz paliwa do ww. samochodówCzy można dokonać obniżenia podatku należnego o naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez członka zarządu?Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku refakturowania usług poczty państwowej ?Sposób dokumentowania usług tłumaczenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.