Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktura z grudnia od kontrahenta z Niemiec, towar przed 01 stycznia 2007r. z Rumunii. Czy wystąpi import towarów?

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie importu towarów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 lutego 2007 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02 marca 2007r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka w dniu 15 stycznia 2007 r. otrzymała fakturę dotyczącą zakupu surowca wystawioną w dniu 28 grudnia 2006 r. Faktura została wystawiona przez kontrahenta z Niemiec natomiast surowiec pochodził z Rumunii i stamtąd był transportowany bezpośrednio do siedziby Spółki. Na fakturze wyszczególniono 6 cystern kolejowych, w których surowiec ten był transportowany. Jedna z cystern przekroczyła granicę Wspólnoty Europejskiej w dniu 31 grudnia 2007 r., natomiast 5 pozostałych cystern przekroczyło tę granicę już po wstąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej i w stosunku do tych cystern urząd celny odstąpił od dokonania formalności celnych. Wątpliwości Spółki dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy jednej cysterny wprowadzonej na terytorium Wspólnoty przed dniem 01 stycznia 2007 r.

Spółka zadała następujące pytania:Czy w przedstawionym stanie doszło do importu towarów?Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji?Jaki kurs waluty należy zastosować do rozliczenia przedmiotowej transakcji?W opinii Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym doszło do importu towarów, obowiązek podatkowy powstał w momencie powstania długu celnego natomiast do rozliczenia transakcji należy zastosować kurs zastosowany w dokumencie SAD.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej ustawą) ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, zgodnie natomiast z art. 2 pkt 5 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowa transakcja spełnia definicję importu towarów, bowiem Rumunia weszła w skład Wspólnoty Europejskiej z dniem 01 stycznia 2007 r., wobec powyższego terytorium Rumunii traktowane było jako terytorium państwa trzeciego w rozumieniu ustawy. Zatem przywóz towarów z terytorium Rumunii na terytorium kraju spełnia definicję importu towarów.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. Z powyższego wynika, iż obowiązek podatkowy z tytułu realizacji przedmiotowej transakcji powstał z chwilą powstania długu celnego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie określają, jaki należy zastosować kurs waluty przy imporcie towarów. Wynika to z faktu, iż po dokonaniu importu towarów nie ma potrzeby ponownego przeliczania kwoty wynikającej z faktury na walutę polską, bowiem kwoty podatku wyliczone są w dokumencie odprawy celnej.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: import towarów, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, powstanie obowiązku podatkowego
Data aktualizacji: 16/01/2013 15:00:01

Czy sprzedaż, oraz nieodpłatne przekazanie płyt CD osobom prawnym bądż prowadzącym działal...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po...

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru f...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia...

Jaką stawkę VAT zastosować?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób opodatkować i wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż pawilonu handloweg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT tytułu otrzymanej dopłaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu i sporządzenie deklaracji VAT?Biura rachunkowe WarszawaWystawianie faktur elektronicznych a podatek VATE-faktury § 4 pkt 2Urząd Skarbowy Inowrocław 88-100 ul. Najświętszej Marii Panny 23
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.