Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA/Łd 332/02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko:

W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi dowodami w celu wykazania, że poniósł określone wydatki np. przelewem bankowym. Zakwestionowane w rozstrzyganej sprawie faktury wystawione były przez podmioty nieistniejące, nie może więc w tym wypadku być mowy o wystąpieniu drobnych błędów formalnych, które mogłyby zostać uzupełnione, nie istnieją także kontrahenci mogący potwierdzić rzeczywiste dokonanie transakcji. W niniejszej sprawie skarżąca nie podała żadnych okoliczności wskazujących na legalne nabycie przez nią towarów, których cena stanowiłaby koszty uzyskania przychodu. Faktury nie zawierają określenia sposobu płatności, brak jest dowodów w postaci przelewów bankowych potwierdzających ich dokonanie, co uniemożliwiało organom podatkowym ustalenie sprzedawcy na podstawie numeru jego rachunku bankowego. Wreszcie z wyjaśnień złożonych przez osoby reprezentujące spółkę wynika, że miejsce dokonywania transakcji - Stadion Dziesięciolecia, oraz bazar w G. - nabywanie go od przygodnych oferentów także uniemożliwiało ustalenie, kto był sprzedawcą towaru oraz, czy transakcje te w ogóle miały miejsce. W tych okolicznościach organy podatkowe trafnie przyjęły, iż faktury wystawione przez podmioty nieistniejące nie posiadają cech dowodu księgowego, albowiem nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Reasumując, udokumentowanych nimi wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.
Data aktualizacji: 27/04/2012 23:28:21

Wystawianie przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanie

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia15.04 2005...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów Warszawa 02-676 ul. Postępu 16A

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Mokotów gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 03101010100165482221000000 VAT 50101010100165482222000000 PIT 97101010100165482223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy warto prowadzić księgowość Piekary Śląskie w internecie?Czy wystawiona faktura, obciążająca komisanta, powinna zawierać wyliczoną i należna kwotę akcyzy, która jest doliczana do podstawy opodatkowania VAT?Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu korzystania z telefonu satelitarnegoCzy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wartość usług podwykonawczych na podstawie zatwierdzonego dokumentu odbioru robót?Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo Warszawa 02-325 ul. Białobrzeska 53A
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.