Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA/Łd 332/02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko:

W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi dowodami w celu wykazania, że poniósł określone wydatki np. przelewem bankowym. Zakwestionowane w rozstrzyganej sprawie faktury wystawione były przez podmioty nieistniejące, nie może więc w tym wypadku być mowy o wystąpieniu drobnych błędów formalnych, które mogłyby zostać uzupełnione, nie istnieją także kontrahenci mogący potwierdzić rzeczywiste dokonanie transakcji. W niniejszej sprawie skarżąca nie podała żadnych okoliczności wskazujących na legalne nabycie przez nią towarów, których cena stanowiłaby koszty uzyskania przychodu. Faktury nie zawierają określenia sposobu płatności, brak jest dowodów w postaci przelewów bankowych potwierdzających ich dokonanie, co uniemożliwiało organom podatkowym ustalenie sprzedawcy na podstawie numeru jego rachunku bankowego. Wreszcie z wyjaśnień złożonych przez osoby reprezentujące spółkę wynika, że miejsce dokonywania transakcji - Stadion Dziesięciolecia, oraz bazar w G. - nabywanie go od przygodnych oferentów także uniemożliwiało ustalenie, kto był sprzedawcą towaru oraz, czy transakcje te w ogóle miały miejsce. W tych okolicznościach organy podatkowe trafnie przyjęły, iż faktury wystawione przez podmioty nieistniejące nie posiadają cech dowodu księgowego, albowiem nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Reasumując, udokumentowanych nimi wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.
Data aktualizacji: 27/04/2012 23:28:21

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących udzielenie premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internet...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wspólników Spółki Jawnej z dnia 20 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta, czy jest zobowiązany wystawić noty korygujące do faktur na których widnieje nazwa skrócona i używać pełnej nazwy firmyCzy VAT naliczony zawarty w fakturach pokrytych dotacją podlega odliczeniu od VAT należnego?CIT - w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu reasekuracji biernejUrząd Skarbowy Poznań-Grunwald Poznań 60-179 ul. M. Smoluchowskiego 1Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków dotacji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.