Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA/Łd 332/02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko:

W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi dowodami w celu wykazania, że poniósł określone wydatki np. przelewem bankowym. Zakwestionowane w rozstrzyganej sprawie faktury wystawione były przez podmioty nieistniejące, nie może więc w tym wypadku być mowy o wystąpieniu drobnych błędów formalnych, które mogłyby zostać uzupełnione, nie istnieją także kontrahenci mogący potwierdzić rzeczywiste dokonanie transakcji. W niniejszej sprawie skarżąca nie podała żadnych okoliczności wskazujących na legalne nabycie przez nią towarów, których cena stanowiłaby koszty uzyskania przychodu. Faktury nie zawierają określenia sposobu płatności, brak jest dowodów w postaci przelewów bankowych potwierdzających ich dokonanie, co uniemożliwiało organom podatkowym ustalenie sprzedawcy na podstawie numeru jego rachunku bankowego. Wreszcie z wyjaśnień złożonych przez osoby reprezentujące spółkę wynika, że miejsce dokonywania transakcji - Stadion Dziesięciolecia, oraz bazar w G. - nabywanie go od przygodnych oferentów także uniemożliwiało ustalenie, kto był sprzedawcą towaru oraz, czy transakcje te w ogóle miały miejsce. W tych okolicznościach organy podatkowe trafnie przyjęły, iż faktury wystawione przez podmioty nieistniejące nie posiadają cech dowodu księgowego, albowiem nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Reasumując, udokumentowanych nimi wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.
Data aktualizacji: 27/04/2012 23:28:21

Czy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NI...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki zwią...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu benzyny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Opodatkowanie i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających wypłatę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacjąUrząd Skarbowy Czarnków 64-700 ul. Pocztowa 4Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wystawianych przez kontrahentówCzy można odliczyć podatek od towarów i usług, wyszczególniony na fakturze za nocleg w hotelu?Czy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.