Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA/Łd 332/02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko:

W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi dowodami w celu wykazania, że poniósł określone wydatki np. przelewem bankowym. Zakwestionowane w rozstrzyganej sprawie faktury wystawione były przez podmioty nieistniejące, nie może więc w tym wypadku być mowy o wystąpieniu drobnych błędów formalnych, które mogłyby zostać uzupełnione, nie istnieją także kontrahenci mogący potwierdzić rzeczywiste dokonanie transakcji. W niniejszej sprawie skarżąca nie podała żadnych okoliczności wskazujących na legalne nabycie przez nią towarów, których cena stanowiłaby koszty uzyskania przychodu. Faktury nie zawierają określenia sposobu płatności, brak jest dowodów w postaci przelewów bankowych potwierdzających ich dokonanie, co uniemożliwiało organom podatkowym ustalenie sprzedawcy na podstawie numeru jego rachunku bankowego. Wreszcie z wyjaśnień złożonych przez osoby reprezentujące spółkę wynika, że miejsce dokonywania transakcji - Stadion Dziesięciolecia, oraz bazar w G. - nabywanie go od przygodnych oferentów także uniemożliwiało ustalenie, kto był sprzedawcą towaru oraz, czy transakcje te w ogóle miały miejsce. W tych okolicznościach organy podatkowe trafnie przyjęły, iż faktury wystawione przez podmioty nieistniejące nie posiadają cech dowodu księgowego, albowiem nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Reasumując, udokumentowanych nimi wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.
Data aktualizacji: 27/04/2012 23:28:21

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 00-052 ul. Mazowiecka 9

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 20101010100164212221000000 VAT 67101010100164212222000000 PIT 17101010100164212223000000 budżetowe pozostałe 11101010100164212227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zastępstwo procesowe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury VAT w przypadku czynności polegającej na nieodp...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Dotyczy dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 07.03.2005r. ( bez numeru ) wynika, że Spółka z o.o. sprzedaż usługi gastronomicznej ( restauracja ) zaewidencjonowała w kasie fiskalnej, a następniena prośbę podmiotu...

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Nysa 48-303 ul. B. Krzywoustego 23Korekta błędnie wystawionych faktur wewnętrznychDotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowegoBrak opodatkowania czynności udzielania informacji (m.in. - opłaty za poświadczanie dokumentów, sprzedaż mapJak powinny być wystawiane faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.