Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak dokonać korekty sprzedaży?

W związku z art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm./ oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 95, poz.798 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie korygowania sprzedaży, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego wniosku wynika, że podatnik dokonuje sprzedaży telefonów kontrahentom realizującym ich sprzedaż tzw. klientom końcowym. Z przyjętych wzajemnie rozliczeń wynika, że w zależności od ceny telefonu uzyskanej dla klienta końcowego, kontrahent podatnika ponosi na tej sprzedaży "stratę", uzyskuje "zysk" lub sprzedaż ta nie generuje ani "straty" ani "zysku". W zależności od wyniku sprzedaży, kontrahent w okresach miesięcznych zwraca podatnikowi uzyskany "zysk" na sprzedaży lub otrzymuje pokrycie poniesionej "straty". Takie rozliczenie związane jest w konsekwencji z wystawieniem faktury przez podatnika, gdy kontrahent osiągnął "zysk" na sprzedaży lub przez kontrahenta, gdy osiągnął on "stratę" na sprzedaży. Podstawą wystawienia faktur są raporty pozwalające na jednoznaczną identyfikację sprzedanych telefonów wraz z ich cenami.

W związku z powyższym podatnik pyta, czy przyjęty przez niego sposób rozliczenia sprzedaży jest prawidłowy.

We własnym stanowisku podatnik stwierdza, że przyjęty sposób rozliczenia sprzedaży pozwala rzetelnie rozliczyć się z obowiązków podatkowych z niej wynikających, a jednocześnie pozwala na oszczędności w zakresie generowania dokumentacji.

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe i wyjaśnia

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury w związku z wykonaniem czynności dostawy towarów. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury wystąpią prawnie dopuszczalne przesłanki do zmiany podstawy opodatkowania i w konsekwencji podatku VAT, podatnik ma zgodnie z § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 95, poz.798 ze zm./, prawo do wystawienia faktury korygującej.

Przepisy prawa podatkowego nie przewidują instytucji korekty faktury w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku VAT przez nabywcę, jeśli wystawcą faktury jest dostawca.

A zatem, jeśli po udokumentowaniu sprzedaży fakturą VAT wystąpią okoliczności uzasadniające jej korektę w zakresie podstawy opodatkowania i podatku VAT, jedyną prawnie dopuszczalną metodą jest wystawienie przez wystawcę faktury pierwotnej - faktury korygującej. Nie ma przeszkód prawnych aby była to zbiorcza faktura korygująca, obejmują na przykład okres jednego miesiąca. Musi z niej jednak wynikać, jakich faktur pierwotnych dotyczy, jakich kwot itp. określonych w § 16 i 17 przywołanego wyżej rozporządzenia MF.

Proponowany przez podatnika sposób rozliczenia, prowadzący de facto do rozliczenia tzw. metodą "per saldo", jakkolwiek jest neutralny w zakresie rozliczenia podatku VAT, to nie znajduje uzasadnienia prawnego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: korekta faktury
Data aktualizacji: 30/01/2013 03:00:01

W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w...

Powiat nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związane...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Fakturowanie oraz opodatkowanie usług zakwaterowania w internacie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania le...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Prawo do odliczenia od faktur na których posłużono się nazwą skróconą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Usługi księgowe też budują polskie PKBJaki przelicznik waluty zagranicznej na polskie zł zastosować wystawiając fakturę wewnętrzną na podstawie faktury od dostawcy zagranicznego?Dokumentowania dostawy towaru i świadczenia usługi transportowej, wykonywanych dla kontrahenta unijnegoCzy opisany we wniosku zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usługCzy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celną transportu międzynarodowego (wystawianie dokumentów T1)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.