Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe zakupy jeżeli Spółka na dzień otrzymania faktur VAT nie dokonała rejestracji VAT-UE ?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że w m-cu grudniu 2004r. Spółka otrzymała faktury VAT potwierdzające zakup towarów z kraju UE - Czechy. W m-cu grudniu Spółka nie była jeszcze podatnikiem VAT unijnym. Rejestracji jako podatnika VAT-UE Spółka dokonała w dniu 05.01.2005r.Towar będący przedmiotem nabycia Spółka otrzymała w dniach 30.01.2005r. oraz 15.02.2005r.

Według Spółki nie nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdyż na dzień wystawienia przez dostawcę z Czech faktur VAT Spółka nie dokonała obowiązku rejestracji dla wewnątrzwspólnotowych nabyć.

Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że zakupy te należy potraktować jako zakupy nie podlegające opodatkowaniu i nie należy wykazywać ich w deklaracji VAT-7 .

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzenia jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Z kolei w art. 10 ustawy o VAT wymieniono przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje. W katalogu wyłączeń zawartych w art.10 ustawy o VAT nie ujęto czynności nie dokonania rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zatem fakt nie dopełnienia przez Spółkę w grudniu 2004r. obowiązku dokonania rejestracji, o której stanowi art. 97 ust.1 ustawy o VAT nie stanowi okoliczności przesądzającej o wyłączeniu zakupów z opodatkowania podatkiem VAT w kraju nabywcy i nie uznaniu tych transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie uznania dokonanych zakupów jako nie podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie uwzględnienia ich w deklaracji VAT jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: deklaracje, faktura VAT, nabycie wewnątrzwspólnotowe, rejestracja podatnika VAT UE
Data aktualizacji: 30/01/2013 09:00:01

Czy można odliczyć VAT od paliwa od wynajmowanego samochodu?2.Czy można odliczyć VAT od fa...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.09.2005 r. (wpł...

Czy umowa o utworzeniu i funkcjonalnym powiązaniu subrachunków nie podlega w Polsce opodat...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy umowa o...

Zastosowanie właściwej stawki przy opodatkowaniu biletów wstępu na salę sportową i boisko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W rozliczeniu za jaki miesiąc należy dokonać korekty importu usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Urząd Skarbowy Lubań 59-800 ul. Stara 1

Zasięg terytorialny miasta Lubań, Świeradów-Zdrój gminy Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn powiaty lubański województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 28101016740008242221000000 VAT 75101016740008242222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu nie posiadającego homologacji pojazdu ciężarowegoOpodatkowanie usług polegających na przyjmowaniu wpłat od klientów na rachunki w punkcie opłat sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 65.12.10-00.90Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?Prawo do odliczenia podatku naliczonego gdy nie złożono oświadczenia - z faktury wystawionej przez komornika
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.