Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług rekompensaty otrzymywane od dostawcy z tytułu sprzedaży produktów niewłaściwej jakości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2004 r. (wpływ: 4.10.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług rekompensaty otrzymywanej od dostawcy z tytułu sprzedaży produktów niewłaściwej jakości, uprzejmie wyjaśnia:

Zapłata za wyrządzone szkody lub poniesione straty jest w świetle regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odszkodowaniem. Z przepisów art. 361 Kodeksu cywilnego wynika, iż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Naprawienie szkody winno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Według stanu faktycznego opisanego w piśmie, na podstawie umowy zawartej z dostawcą odlewów, po przekroczeniu określonego w umowie wskaźnika wadliwości, dostawca wypłaca Spółce kwotę stanowiącą równowartość faktycznych kosztów ponoszonych na ich obróbkę - wady wykrywane są bowiem na różnych etapach cyklu produkcyjnego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Kontrahent żądający rekompensaty poniesionych kosztów (odszkodowania) nie wykonuje czynności wymienionej w przedmiocie opodatkowania określonym w przytoczonym art. 5 ust. 1 ustawy, nie jest zatem z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.Na podstawie art. 106 ust. 1 podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży.

Z uwagi na powyższe, czynności niepodlegające opodatkowaniu powinny być dokumentowane innymi niż faktury dowodami księgowymi.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, odszkodowania, szkody, towar wybrakowany
Data aktualizacji: 07/01/2013 03:00:01

Uznanie biletu jednorazowego za fakturę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik pyta, czy w wyniku zwrotu towarów i wystawienia faktur korygujących można wykazać...

Spółka z o.o., jak wynika z treści złożonego przez Spółkę pisma, w 2006 roku uznała zwroty towarów handlowych sprzedanych w 2005r., wystawiając faktury korygujące za zwrócony towar. W okresie gdy w 2006r. wystawiono faktury korygujące przychody ze...

Możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w związku z prowadzoną poza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania przychodu w inwestycji deweloperskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od wysyłki towaru?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga Warszawa 03-719 ul. Jagiellońska 15Dotyczy rozliczenia i dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowejWniosek dotyczy zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT przy refakturowaniu kosztówCzy mam prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji ?W zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej obrót
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.