Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak prawidłowo należy wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W art. 31 ust. 1 i ust. 2 ww. określono, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:1) podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów;2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W § 28 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) określono, że przepisy § 12, § 16 - 20, § 22, § 23 i § 26 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:1) czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;2) dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Natomiast w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.) określono zasady przeliczania na złote wartości podanych na fakturze w walucie obcej.

1. Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio, wyliczony i ogłoszony.

3. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

W załączonej fakturze wystawionej przez dostawcę wykazano oprócz wartości dostarczanego towaru również wydatki dostawcy związane z frachtem i ubezpieczeniem dostarczanego towaru.

W związku z ww. przepisami w fakturze wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru wykazuje się m. in. cenę nabycia towarów, która w przedstawionej przez Pana sytuacji jest sumą wartości towaru, frachtu i ubezpieczenia.

W złożonych pismach przedstawił Pan dwa różne (przeciwstawne) stanowiska. Zatem, jeżeli stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu jest prawdziwy to Pana stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 04.06.2004 r. jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe
Data aktualizacji: 28/01/2013 06:00:01

Prawidłowość ustalania różnic kursowych w 2007 r. na podstawie przepisów o rachunkowości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dla określenia wysokości stawki podatku VAT ma znaczenie data podpisania umowy czy data od...

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)...

Opodatkowanie oraz udokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zgierz 95-100 ul. Ks. J. Popiełuszki 8

Zasięg terytorialny miasta Ozorków, Zgierz gminy Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Parzęczew, Zgierz powiaty zgierskiego województwo łódzkie Konta bankowe CIT 96101013710004462221000000 VAT 46101013710004462222000000 PIT 93101013710004462223000000...

Czy w miesiącu styczniu mogę dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 200...

Jak wynika ze złożonego wniosku, świadczy Pani usługi internetowe. Przychodem z prowadzonej przez Panią działalności jest abonament w stałej comiesięcznej kwocie. W związku z tym, że Pani klienci mogą skorzystać z odliczenia z tytułu korzystania z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczywyceny walut obcych zakupionych w kantorze wpłaconych na walutowy rachunek bankowy spółki, z którego następnie regulowane są zobowiązaniaPrzysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingoweW jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego?Dotyczy uznania otrzymanej faktury jako koszt uzyskania przychoduCzy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.