Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak rozliczyć usługę wykonaną do 10 kwietnia 2004 r. potwierdzoną fakturą sprzedaży z 15.04.2004 r., gdy zapłata nastąpiła do 5 lipca 2004 r. ?

Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 05.07.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone w dniu 09.07.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Spółka świadczy usługi, tzw: "telefonii internetowej" sklasyfikowane przez GUS jako usługi sieci poczty elektronicznej w zakresie wymiany danych i wiadomości (podklasa w grupie 64.20 - usługi telekomunikacyjne). Do dnia 30.04.2004 r. stosownie do § 64, ust. 1 pkt 2 lit. h) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) Podatnik stosował obniżoną do wysokości O % stawkę podatku VAT, traktując świadczone usługi na równi z eksportem usług, zgodnie z § 65, ust. 1 pkt 1.Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że usługę wykonał do 10.04.2004 r. a zapłata wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 05.07.2004 r. tj. już w okresie obowiązywania nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), według której powyższe usługi stanowią import usług dla odbiorcy i czynności te nie podlegają w Polsce opodatkowaniu. Podatnik nie wykazał ww. czynności w rozliczeniu za kwiecień 2004 r. W tym stanie rzeczy Podatnik ma wątpliwości - jak ma rozliczyć usługę wykonaną do 10 kwietnia, potwierdzoną fakturą sprzedaży z dnia 15.04.2004 r. do której zapłata nastąpiła do 05 lipca 2004 r. oraz czy w przypadku złożenia korekty do miesiąca kwietnia 2004 r. i wykazania w niej dodatkowej sprzedaży ze stawką O % nabędzie prawo w korekcie do podwyższenia kwoty zwrotu (z uwagi na podwyższenie limitu zwrotu) Podatnik uważa, że otrzymanie potwierdzenia zapłaty w lipcu 2004 r. za wykonaną w kwietniu 2004 r. usługę obliguje go do skorygowania rozliczenia za kwiecień 2004 r. w zakresie podwyższenia sprzedaży ze stawką O %. Ocenia również, że nabędzie prawo do podwyższenia kwoty zwrotu z tytułu podwyższonego limitu zwrotu.

Odpowiadając na powyższe zapytania należy orzec, że do omawianego przypadku mają zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące do 30.04.2004 r.W sprawie tej została wydana interpretacja, dokonana w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa przez Ministra Finansów, pismem z dnia 24.06.2004 r. znak: PP-3-812-458/2004/AK/1786. W piśmie tym stwierdzono, że w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które były wykonane przez podatnika przed dniem 01 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w tym podatku powstał po 30 kwietnia 2004 r. czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 01 maja 2004 r. Kierując się dyspozycją po wyższego pisma należy orzec, iż w omawianym przypadku obowiązek podatkowy od ww. usługi wykonanej w kwietniu 2004, uregulowanej w lipcu 2004 r. powstał w lipcu 2004 r. (najpóźniej 90 dni od dnia wykonania usługi). Brak jest podstaw do wykazywania tej czynności w rozliczeniach za kwiecień 2004 r., maj 2004 r. i czerwiec 2004 r.- wobec faktu braku zapłaty za usługę. Z uwagi na otrzymanie zapłaty za usługę w m-cu lipcu 2004 r., podatnik uprawniony jest do jej rozliczenia w deklaracji za ten okres tj. za lipiec 2004 r. - wg. stawki O %. Nie występuje w tym przypadku podstawa do korygowania rozliczenia za kwiecień 2004 r.- jak uważa Wnioskodawca. Powyższa regulacja uzasadniona jest przepisem § 64, ust. 4 cyt. rozp. MF z dnia 22 marca 2002 r.W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy nie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: eksport usług, import usług, internet, obowiązek podatkowy, stawki podatku
Data aktualizacji: 31/01/2013 12:00:01

Czy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co...

Obowiązek posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy udostępnianie faktur winno odbywać się w sposób ciągły i nieograniczony?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług przy dostawie sprzętu komputerowego d...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarówCzy Parafii przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów usług przeznaczonych na budowę?Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?Urząd Skarbowy Lubartów 21-100 ul. Legionów 55Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat oraz fakturowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.