Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak udokumentować sprzedaż w przypadku, gdy osoba fizyczna nie chce ujawnić swoich danych personalnych oraz nie żąda faktury VAT?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 20.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 11.01.2006r./ w zakresie, obowiązku wystawienia faktury VAT, gdy nabywcą towaru jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba ta nie chce ujawnić swoich danych personalnych za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż działa Pan na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Firma jest galerią sztuki współczesnej. Dzieła przyjmowane są w komis bezpośrednio od artystów. W przyszłości Strona zamierza dokonywać sprzedaży komisowej, najmu dzieł sztuki oraz sprzedaży dzieł wykonanych na umowę zlecenia. Klientami galerii będą firmy, instytucje oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dodatkowym przedmiotem działalności będzie świadczenie usług związanych z doradztwem marketingowym.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku opodatkowania dostawy na zasadzie marży a klient nie chce ujawnić swoich danych personalnych, faktura będzie wystawiona jedynie na imię i nazwisko klienta lub nie będzie wystawiana w ogóle albo transakcja zostanie potwierdzona jedynie poprzez wystawienie paragonu fiskalnego.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Przepis § 9 ust. 8 określa jednak wyjątek od tej sytuacji. W przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy, oraz czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 120 ustawy:- w miejscy oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża"- zawiera dane określone w ust. 1 pkt. 1 - 5 i 12 tj.:1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy oraz nabywcy oraz ich adresy;2. numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;3. dzień, miesiąc i rok albo rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; 4. nazwę towaru lub usługi, 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Należy zaznaczyć, iż przy procedurach szczególnych obowiązują takie same zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż jak i przy zwykłej sprzedaży. Bezwzględny obowiązek wystawiania faktur dotyczy przypadków, gdy nabywcami są podmioty gospodarcze inne niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku takiej grupy podatników obowiązek wystawienia faktury istnieje tylko, jeżeli nabywca tego zażąda.

Reasumując, w przypadku nabywców tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona nie jest obowiązana do wystawienia faktury VAT marża. Transakcja powinna zostać potwierdzona poprzez zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej /paragon/.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, treść faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 18/10/2013 00:00:01

Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę...

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005 r. złożonego przez na...

Czy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 22.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że...

Właściciel biura nie musi mieć certyfikatu księgowego

Okazuje się, że usługi księgowe można świadczyć bez konieczności posiadania stosownego certyfikatu. Jedynym warunkiem jest zatrudnianie osoby ze stosownym uprawnieniem. Według obowiązujących przepisów tylko ona może wykonywać czynności z zakresu...

Biuro rachunkowe Konin - na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Prowadzenie przedsiębiorstwa to bardzo trudna sprawa i osoby mające własną firmę, codziennie muszą stawać przed szeregiem różnych wyzwań. Bardzo ważnym elementem w prowadzeniu firmy, jest księgowość, od której zależy naprawdę wiele. Dlatego też...

Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów 35-234 ul. Siemieńskiego 18

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca część północną miasta gminy Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko powiaty część rzeszowskiego województwo...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na opracowanie wniosku o unijną dotację na podstawie wystawionej faktury VAT?Łódzki Urząd Skarbowy Łódź 93-578 ul. Wróblewskiego 10aCzy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z wystawionych faktur przez dostawcę towaru - firmę armatorską?Czy podatek naliczony w fakturach zakupu wystawianych za druk, wysyłkę i plakatowanie w całości podlega odliczeniu od podatku należnego?Czy podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy finansowane przez PFRON podlegają odliczeniu w deklaracji VAT-7?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.