Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak zafakturować koszty przesyłki i opakowania dostaw wysyłkowych za zaliczeniem pocztowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia ... ( data wpływu do tut. Urzędu: ...) w sprawie:

• sposobu fakturowania kosztów przesyłek i opakowania w przypadku dostaw wysyłkowych za zaliczeniem pocztowym

wyjaśnia:

W swoim piśmie podaje Pani, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym. Do każdego zakupu doliczane są koszty opakowania i przesyłki. W przypadku dostaw wysyłkowych korzysta Pani z usług Poczty Polskiej.

W art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) określając podstawę opodatkowania jako obrót będący kwotą należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę podatku należnego stwierdzono jednocześnie, że kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W oparciu o art. 11 (A) VI Dyrektywy można stwierdzić, że na całość świadczenia należnego od nabywcy, będącego kwotą należną (obrotem) składają się:

1. wynagrodzenie, które dostawca lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, łącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną tych transakcji,

2. podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego podatku od wartości dodanej,

3. wydatki dodatkowe, takie jak: koszty prowizji, opakowania, transportu oraz ubezpieczenia pobierane od nabywcy lub usługobiorcy przez dostawcę.

Podstawa opodatkowania obejmuje więc między innymi ciążące na dostawcy koszty opakowania i transportu (niezależnie od podmiotu realizującego przewóz), jeżeli są one bezpośrednio związane z daną dostawą lub usługą i zwracane są przez nabywcę dostawy w zakresie uiszczanej należności.

Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucony jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje jako element świadczenia zasadniczego z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla realizacji tegoż świadczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej - koszt opakowania towaru oraz koszt jego przesyłki powinny być wkalkulowane w cenę produktu finalnego i nie powinny stanowić odrębnej pozycji na fakturze VAT.

Całość świadczenia powinna być opodatkowana według stawki podatku VAT właściwej dla realizacji tegoż świadczenia, czyli sprzedaży towaru.
Słowa kluczowe: faktura
Data aktualizacji: 05/03/2012 02:56:27

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawianych przez dealerów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach za zarządzanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy uzasadnione jest żądanie faktury VAT?

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60; zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732, Nr 85 poz. 727; Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 894; Dz.U. z 2005 r. Nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy kursu, w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej otrzymanej przez SpółkęW jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego?Pytanie dotyczy ustalenia okresu w jakim, na podstawie otrzymanego duplikatu faktury, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonegoSposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanuBank zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.