Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawką podatku Urząd Miejski winien być obciążony na fakturze dokumentującej zakup towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy zakupie towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy zakupie towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Urząd Miejski w . zakupuje towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, które użytkują ochotnicze straże pożarne gminy . Faktury dokumentujące zakup tych towarów wystawiane są na Urząd Miejski w oparciu o art. 7 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:Jaką stawką podatku Urząd Miejski winien być obciążony na fakturze dokumentującej zakup towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.Zdaniem wnioskodawcy sprzedawca towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wystawiając fakturę na Urząd Miejski winien zastosować stawkę VAT 7 %. Jako podstawę prawną potwierdzającą własne stanowisko Urząd Miejski wskazuje na art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy w poz. 129 do 134 wymieniono towary pod ogólnym tytułem Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy stanowi warunek ograniczający stosowanie stawki 7% dla dostawy towarów wymienionych w poz 129 do 134 załącznika Nr 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nabywcą będzie Urząd Miejski stawką właściwą dla dostaw tych towarów będzie stawka 22% (na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy) bez względu na cel w jakim podmiot zakupuje te towary. W przypadku nabycia tych towarów (wymienionych w zał. nr 3 poz. 129-134 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej, właściwą stawką będzie stawka 7% pod warunkiem, że towary te będą służyć ochronie przeciwpożarowej co może wynikać między innymi ze złożonego zamówienia na te towary, przy czym nieistotnym jest fakt kto będzie płatnikiem wymienionym w fakturze dokumentującej ich zakup.

Ze złożonego wniosku wynika, iż nabywcą towaru jest Urząd Miejski, który to w dalszej kolejności przekazuje zakupione towary dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, tak więc dostawa nie następuje bezpośrednio na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Reasumując należy stwierdzić, iż określone przez ustawodawcę warunki w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, bowiem zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę zdarzeniem przyszłym dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nastąpi dla Urzędu Miejskiego, nie zaś dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zatem przedmiotowa dostawa nie korzysta z obniżonej (7%) stawki podatku VAT i podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 22 %.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, preferencyjna stawka amortyzacji, stawki podatku
Data aktualizacji: 15/01/2013 15:00:01

Opodatkowanie opłaty pocztowej za sprzedaż w sklepie internetowym. Korekta podatku należnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług z faktur od zakupionego oleju op...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku bezpodstawnego wystawienia faktury podatnikowi przysługuje prawo zwrotu fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej podl...

W dniu 05.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług datków przekazanych na rzecz...

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Spółkę sposobu korekty rozliczania zaliczek w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jego adres zamieszkania a nie na adres domowy?Dotyczy - braku obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT, oznaczenia "zpchrObowiązek wystawiania faktur VAT na członków wspólnoty użytkowej z tytułu kosztów zarządu i kosztów remontowych oraz refakturowania mediówCzy od faktury od kontrahneta zagranicznego należy naliczyć podatek VAT a następnie go odliczyć?Czy zwrot kosztów poniesionych w zwiazku z udziałem w targach wystawienniczych podlega opodatkowaniu VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.