Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawkę podatku VAT zastosować na fakturze korygującej sprzedaż ze stawką 3%?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 20 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT na fakturze korygującej sprzedaż ze stawką 3% (art. 18 pkt 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)

Stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Wnioskodawca w fakturze wystawionej w kwietniu 2004 r. czyli przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zastosował stawkę w wysokości 3% z uwagi na to, iż posiadał Atest z Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji ?XXXX? Polska Sztuka i Rękodzieło w ........ Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. zmieniła przepisy w tym zakresie i atest przestał obowiązywać. W chwili obecnej sklep do którego podatnik wstawił towar i wystawił fakturę VAT ze stawką 3% likwiduje się w związku z tym towar, którego nie sprzedał zwraca sprzedawcy. Wnioskodawca jest zmuszony wystawić fakturę korygującą sprzedaż. Sklep wystawił dokument rozchodowy na ten towar ze stawką 22%. Za towar ten nie dokonano zapłaty z uwagi na fakt, iż płatności nastąpić miała po sprzedaży.

Zdaniem wnioskodawcy nie ma znaczenia jaki dokument zwrotny w chwili obecnej (czyli z jaką stawką) wystawił sklep. Jest on obowiązany zastosować na fakturze korygującej stawkę VAT z faktury, którą będzie korygował i obniżyć VAT należny o kwotę wg stawki zastosowanej podczas naliczenia VAT przy sprzedaży towaru czyli stawkę 3%.

Ocena prawna stanu faktycznego

Decydującym dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT od sprzedaży jest moment powstania obowiązku podatkowego. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) obowiązujące do 30 kwietnia 2004 r. oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) co do rozstrzygnięcia kwestii powstania obowiązku podatkowego co do zasady nie różnią się.

Zgodnie z podstawową zasadą ? obecnie określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Przyjmując tą ogólną zasadę w wystawionej fakturze VAT, należy wykazać sprzedaż opodatkowaną stawką właściwą w chwili wydania towaru lub wykonania usługi.

W wystawionej fakturze korygującej należy zastosować stawkę podatkową, która obowiązywała w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z pierwotnej faktury.

Faktura korygująca nie dokumentuje wykonania nowej czynności podlegającej opodatkowaniu, lecz koryguje wcześniejszą transakcję w związku ze zwrotem sprzedawcy towarów.

W przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatkowej, należy stosować ją przy sprzedaży od dnia jej wprowadzenia. Konsekwencje tych zmian nie mogą jednak obejmować opisanej sytuacji w której podatnik wystawia fakturę korygująca dotyczącą wcześniejszej sprzedaży.

W sytuacji gdy podatnik wystawił fakturę sprzedaży w kwietniu 2004 r. - czyli przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i opodatkował ją stawką VAT 3% - gdyż taka była właściwa w tym czasie, w fakturze korygującej sporządzonej w dacie złożenia wniosku tj. w kwietniu 2006 r. nadal będzie miała zastosowanie stawka VAT 3% (pomimo zmiany wysokości stawki opodatkowania).

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc , w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.
Słowa kluczowe: artykuł, faktura korygująca, stawki podatku
Data aktualizacji: 17/08/2012 04:21:32

Pytanie dotyczy prawidłowości przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcej

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku XXX, z dnia 21.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej...

Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wysta...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia...

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra 65-950 ul. Dr Pieniężnego 24

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo lubuskie Konta bankowe CIT 38101017040059592221000000 VAT 85101017040059592222000000 PIT 35101017040059592223000000 budżetowe pozostałe 29101017040059592227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Towarzystwa

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Dokumentowanie zakupów dokonywanych od rolników ryczałtowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wewnętrzną jako import usługPrawidłowość wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów SpółkiMożliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców realizujących roboty na zadaniu inwestycyjnym pn. Kanalizacja sanitarnaDotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.