Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczek wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy podatnika?

Wnioskodawca poinformował, że prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży podłoża pod uprawę pieczarek oraz w zakresie świadczenia usług turystycznych, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. Na poczet sprzedaży podłoża pod uprawę pieczarek, jak również świadczenia usług turystycznych Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów zaliczki. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi u wnioskodawcy do każdej zaliczki wystawiana jest faktura VAT, a w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalnosci gospodarczej, zaliczka dodatkowo jest ewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej. Z uwagi na fakt, iż zaliczki w większości przypadków wpłacane są na rachunek bankowy, a informacja z banku uzyskiwana jest najwcześniej w dniu następnym, faktura dla osób fizycznych nieprowadzących dzialalności wystawiana jest w terminie 7 dni od daty otrzymania środków - zaliczki, natomiast paragon (jak Spółka uściśliła w piśmie z 12.08.2005 r.) wystawiany jest w dniu otrzymania wyciagu bankowego. Wnioskodawca w piśmie podaje przykładowo, że w przypadku wpływu środków pieniężnych na konto bankowe lub gotówką do kasy Spółki w dniu 30 czerwca, faktura wystawiana jest w terminie 7 dni, tj. najpóźniej do 7 lipca.

Przedstawiając stan faktyczny jak wyżej Spółka zadała pytanie: Czy obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu wpływu zaliczki, pomimo nie wystawienia faktury VAT, czy też w miesiącu wystawienia faktury tj. w lipcu, pomimo, że zaliczka wpłynęła na konto podatnika w miesiącu czerwcu.

Własne stanowisko Spółka oparła o treść przepisów art. 19 ust. 1, ust. 4 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i wyraziła je w sposób nastepujacy: . obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, albowiem dopiero wtedy zaistnieje faktyczna i dokumentacyjna (ksiegowa) podstawa rozliczenia podatkowego, a zatem i mozliwość realizacji tego obowiązku podatkowego.

Dokonując oceny prawnej stanowiska pytającego tutejszy organ stwierdza co następuje:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 przytaczanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Ust. 4 tego artykułu stanowi, że jeżeli dostawa towaru lub wykonania usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Należy zauważyć, że w myśl art. 106 ust. 4 cytowanej ustawy obowiązek wystawienia faktury dla osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej wystapi, gdy osoby te wyrażą życzenie otrzymania takiej faktury.

Inaczej ustawodawca uregulował moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczki. Przepis art. 19 ust. 9 ustawy o VAT ma brzmienie: Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W omawianym przypadku obowiązek podatkowy związany jest jedynie z otrzymaniem należności; dokumentowanie tego faktu, czy następuje oraz w jakiej formie - nie ma znaczenia dla określenia momentu jego powstania. Jeżeli zatem zaliczka wpłacana jest do kasy - obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania tej wpłaty, jeżeli na rachunek bankowy - w momencie zaksięgowania przez bank na koncie Spółki kwoty tej zaliczki.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko strony za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura, powstanie obowiązku podatkowego, zaliczka
Data aktualizacji: 16/10/2013 18:00:02

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realiz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności wniesienia aportem środków trwałych i sposób dokumentowania tej cz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług reklamy świadczonych przez polskiego podatnika na rzecz podmiotów mają...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od niewykorzystanego funduszu remontowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Efaktury.org szybki i wygodny sposób na wystawianie dokumentów

W Polsce możliwość rozliczania się za pomocą e-faktur istnieje już od 2005 r. Wciąż jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że e-dokumenty mają taką samą moc prawną, jak te wystawione w sposób tradycyjny. Co więcej, korzystanie z tego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób potwierdzenia odbioru faktur korygującychCzy posiadana dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki podatku 0Czy można stosować stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?Opodatkowanie usług telekomunikacyjnych w sytuacji, gdy klienci zawierając umowę posłużyli się fałszywymi, bądź nieaktualnymi dokumentamiCzy Wnioskodawca powinien opodatkować wydanie dziennika budowy oraz potwierdzić zaistniały fakt fakturą VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.