Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki kurs należy stosować do przeliczania kwot księgując fakturę korygującą?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje sprzedaży sprzętu analityczno - pomiarowego i medycznego. Przy realizacji kontraktów udziela gwarancji na sprzedawane towary, które nabywa przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. W ramach usług gwarancyjnych wymienia części danego urządzenia, które sprowadza od dostawcy. Dostawca zgodnie z podpisanym kontraktem dostarcza wymieniane części w ramach gwarancji, bezpłatnie. Często zdarza się jednak, iż dostawcy chcąc sprawdzić zasadność zgłoszonej usterki wysyłają towar wraz z fakturą i dopiero po uznaniu gwarancji przesyłają faktury korygujące. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w takim przypadku winien mieć zastosowanie kurs z dnia wystawienia przez dostawcę faktury pierwotnej. W § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) uregulowano sposób przeliczania kwot w przypadkach wykazywania ich na fakturze w walucie obcej. Na jego podstawie kwoty wyrażone na fakturze w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. W/w przepisy stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług. Biorąc pod uwagę, iż cytowane przepisy odwołują się do powstania obowiązku podatkowego czy czynności udokumentowanej fakturą, w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzić należy stanowisko, iż w przypadku korekt faktur zastosowanie winien mieć kurs waluty z dnia wystawienia faktury tzw. pierwotnej.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura vat, gwarancje, sprzedaż, unia europejska wspólnota europejska
Data aktualizacji: 27/06/2011 15:45:11

Zastosowania właściwej stawki podatku do usług budowlanych w budynku kotłowni przy domu op...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda...

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku oraz danych rejestracyjnych ustalono, iż Podatnik prowadzi Kancelarię Adwokacką i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 01.04.2003 r. Podatnik występował jako...

Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy świadczone usługi medyczne mogą być dokumentowane za pomocą kwitariusza?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dost...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawiania faktur VAT na członków wspólnoty użytkowej z tytułu kosztów zarządu i kosztów remontowych oraz refakturowania mediówCzy wydatki z tytułu korzystania z Internetu spółka cywilna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług transport zawodniczek na mecze wyjazdoweForma potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującejCzy zakup wierzytelności przez X jest usługą podlegającą VAT i czy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.