Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT - RR?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2004 r. (wpływ 18.06.2004 r.) w sprawie zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące danych jakie powinna zawierać faktura VAT RR wystawiona na rzecz rolnika ryczałtowego - uprzejmie wyjaśnia:

Przepis art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5357) - dalej ustawa o VAT, precyzyjnie określa zakres danych jakie winna zawierać faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych, oznaczona jako " FAKTURA VAT RR ", a wystawiona przez podatnika VAT czynnego nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Powołany artykuł zobowiązuje wystawcę faktury VAT RR do ujęcia w tej fakturze co najmniej następujących danych:1. imię i nazwisko lub nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,5. nazwy nabytych produktów rolnych, 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczarowanego zwrotu podatku,9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób

Ponadto jak wskazuje ust. 3 cyt. art. 116 faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

" Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ".

Powołane przepisy wskazują, iż ustawodawca określił minimalny zakres danych jakie winny znaleźć się w fakturach wymienionych w Pani zapytaniu. Wymóg wpisania danych dotyczących dostawy należy rozumieć jako wymóg ścisły i istotny, wykluczający możliwość swobodnego decydowania o ich ujawnieniu bądź pominięciu.
Słowa kluczowe: faktura vat, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 21/07/2012 00:15:48

Wystawienie faktury VAT z tytułu usługi badań i analiz technicznych wykonanej na podstawie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. obowiązku dopłaty podatku od towarów i usług na rzecz spółdzielni przed rozliczeniem...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła ona w dniu 13.04.2004r. umowę ze Spółdzielnią dotyczącą wybudowania - na zasadzie odrębnej własności - lokalu mieszkalnego jak również umowę na wybudowanie miejsca postojowego w...

Czy opłata serwisowa stanowi import usług i wymaga odrębnego udokumentowania fakturą wewnę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Radomsko 97-500 ul. Mickiewicza 4

Zasięg terytorialny miasta Radomsko gminy Działoszyn, Kiełczyków, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentaPrawidłowość fakturowania przez Spółkę usług transportowych świadczonych na rzecz belgijskiego kontrahenta?Pytanie dotyczy określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcychCzy faktury zaliczkowe wystawione w grudniu i na przełomie roku podlegają zaliczeniu do przychodów 2004r.?Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.