Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny są prawidłowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Spółka Jawna XXX dokumentuje obniżenie podatku należnego w deklaracji VAT na podstawie kopii faktur korygujących potwierdzonych przez nabywców, otrzymanych w miesiącu, którego dotyczyła deklaracja. Obecnie ich główni kontrahenci jakimi są spółki AAA i BBB odmawiają spółce potwierdzenia odbioru faktur korygujących na kopiach i odesłania tych kopii do spółki. Kontrahenci ci twierdzą, że przepisy rozporządzenia nie wskazują na rodzaj potwierdzenia jakie powinien posiadać sprzedawca, toteż za księgowanie faktur i ich rozliczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymanych korekt.

Pytanie podatnika:

- jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny są prawidłowe?

Stanowisko podatnika:

Spółka Jawna XXX uważa, że przepis rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (.) mówi że w transakcjach krajowych potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.Przepis nie wskazuje, że potwierdzeniem będzie otrzymanie kopii faktury korygującej, podpisanej przez nabywcę.Dokumentowanie kwoty obniżenia podatku należnego w deklaracji VAT za dany miesiąc będzie wynikało z rejestru faktur korygujących doręczonych i rozliczonych przez kontrahentów (nabywców).Rejestr taki będzie zawierał kwotę netto zmniejszającą obrót oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego VAT oraz inne dane identyfikujące kontrahentów oraz towar. Sporządzony rejestr faktur korygujących będzie wysyłany do odbiorców celem jego potwierdzenia. Otrzymanie potwierdzonego rejestru faktur korygujących będzie podstawą do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym spółka otrzyma ww. rejestr.

W związku z tym spółka uważa, ze posiadanie potwierdzonego przez nabywcę rejestru, spełnia warunek zawarty w § 16 pkt 4 rozporządzenia i będzie podstawą do obniżenia kwoty podatku należnego.

OCENA STANOWISKA PYTAJĄCEGO:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie art. 106 ust. 8 ww. ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W oparciu o § 16 ust. 4 rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art.1 ust. 1 ustawy.Nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym tę fakturę otrzymali.

Przytoczone powyżej przepisy nie określają sposobu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Zaproponowana przez spółkę metoda potwierdzania przez nabywcę rejestru doręczonych korekt jest właściwa.

Reasumując powyższe, stanowisko wyrażone we wniosku uważa się za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, podatek należny, potwierdzenie
Data aktualizacji: 29/01/2013 21:00:01

Prawo do obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów, bez konieczności uzyski...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinny być wystawiane faktury VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ), uzupełnionego w...

Czy Wnioskodawca może bez ograniczeń odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowa Jaworzno radzi czy warto korzystać z księgowości online

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie, któremu nie każdy może sprostać. Przedsiębiorcy muszą zmagać się nie tylko ze słabościami swojej firmy, ale także z zewnętrznymi przeciwnościami. Polskie prawo i przepisy wcale nie ułatwiają życia...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki r...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 listopada 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 09 listopada 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Szpital ma prawo zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zrealizowany projekt inwestycyjnyJaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dotyczących sprzedaży eksportowej?Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją konferencji na rzecz kontrahentówPrawo odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie posiadanej faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.