Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Kiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej

stwierdzam, że,

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym:

Od maja 2005r podatnik nie otrzymywał faktur za dostawę energii elektrycznej. Na jego prośbę dostawca energii wystawił duplikat faktury, w której podał:

- datę wystawienia duplikatu faktury - 04.10.2005r

- datę sprzedaży - 8/2005

- okres dostawy energii elektrycznej 01.06.2005 - 02.08.2005r

- termin płatności 29.08.2005r.

Podatnik uważa, że w tej sytuacji obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za media winien dokonać w rozliczeniu za sierpień, poprzez korektę deklaracji lub za wrzesień 2005r (gdyż duplikat wpłynął przed terminem wysłania deklaracji VAT-7 za ten miesiąc). Gdyby faktura dokumentowała inną usługę lub nabycie towaru i zaginęłaby "w drodze" wówczas zdaniem podatnika prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwałoby mu w rozliczeniu za okres otrzymania duplikatu faktury.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że:

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W art. 86 ust.10 pkt.3 ustawy o VAT ustawodawca postanowił, że w przypadku nabycia usług, o których mowa w art. 19 ust.13 pkt.1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Zgodnie z art. 86 ust.11 ustawy jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT wynikający z faktury za energię elektryczną, której termin płatności minął 29.08.2005r w deklaracji VAT-7 za sierpień lub wrzesień 2005r. Obniżenia podatku należnego może w tym przypadku dokonać przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W przypadku gdy zaginęłaby "w drodze" faktura dokumentująca nabycie innego towaru lub usługi niż, te o których mowa w art. 19 ust.13 pkt.1, wówczas prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwałoby na zasadach ogólnych tj. w rozliczeniu za okres otrzymania duplikatu faktury lub w miesiącu następnym.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, energia elektryczna, termin odliczenia podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/01/2013 00:00:01

Otrzymanie premii pieniężnej jest w rozumieniu przepisów ustawy usługą, którą należy opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie zaliczki przy proporcjonalnym potrącaniu jej w całym okresie trwania umowy w s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo powiatu do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realiza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocyklaPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców premii pieniężnychJaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług udzielania licencji?Miejsce opodatkowania usług reklamy świadczonych na rzecz firmy z siedzibą w BelgiiCzy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.