Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej

stwierdzam, że,

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym:

Od maja 2005r podatnik nie otrzymywał faktur za dostawę energii elektrycznej. Na jego prośbę dostawca energii wystawił duplikat faktury, w której podał:

- datę wystawienia duplikatu faktury - 04.10.2005r

- datę sprzedaży - 8/2005

- okres dostawy energii elektrycznej 01.06.2005 - 02.08.2005r

- termin płatności 29.08.2005r.

Podatnik uważa, że w tej sytuacji obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za media winien dokonać w rozliczeniu za sierpień, poprzez korektę deklaracji lub za wrzesień 2005r (gdyż duplikat wpłynął przed terminem wysłania deklaracji VAT-7 za ten miesiąc). Gdyby faktura dokumentowała inną usługę lub nabycie towaru i zaginęłaby "w drodze" wówczas zdaniem podatnika prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwałoby mu w rozliczeniu za okres otrzymania duplikatu faktury.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że:

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W art. 86 ust.10 pkt.3 ustawy o VAT ustawodawca postanowił, że w przypadku nabycia usług, o których mowa w art. 19 ust.13 pkt.1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Zgodnie z art. 86 ust.11 ustawy jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT wynikający z faktury za energię elektryczną, której termin płatności minął 29.08.2005r w deklaracji VAT-7 za sierpień lub wrzesień 2005r. Obniżenia podatku należnego może w tym przypadku dokonać przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W przypadku gdy zaginęłaby "w drodze" faktura dokumentująca nabycie innego towaru lub usługi niż, te o których mowa w art. 19 ust.13 pkt.1, wówczas prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwałoby na zasadach ogólnych tj. w rozliczeniu za okres otrzymania duplikatu faktury lub w miesiącu następnym.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, energia elektryczna, termin odliczenia podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B

Zasięg terytorialny miasta Zawidów, Zgorzelec gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec powiaty zgorzelecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740012542221000000 VAT 90101016740012542222000000 PIT...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe...

Jaką stawką podatku VAT, Spółka ma opodatkować obrót uzyskany z tytułu świadczenia usług d...

Działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 169 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) art. 5 ust. 1, art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...

Spółka pyta, co stanowi podstawę opodatkowania usług faktoringu ?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005 r., który wpłynął w dniu 04.03.2005 r. o udzielenie...

Prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawyKwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz sposobu dokumentowania sprzedażyCzy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących ?Czy do wielkości obrotu, od którego prowadzone są księgi rachunkowe należy wliczyć tylko marżę z tytułu komisu?Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną w momencie poniesienia wydatku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.