Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2003 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

W piśmie z dnia 24.09.2004 r. zaznaczył Pan, iż zamierza odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez firmę " X " spółka z o.o. w miesiącu otrzymania tej faktury. Jednocześnie nadmienił Pan, iż towar określony na fakturze nabył w dniu 05.06.2003 r. wówczas także dokonano zapłaty za towar. Jednakże pierwotnie faktura została wystawiona na innego kontrahenta, a obecnie otrzymał Pan prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 powołanej wyżej ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, jeżeli przedmiotowa faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze zgodnie z powołanym wyżej art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę.

Stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 24.09.2004 r. jest więc słuszne pod względem prawnym.
Słowa kluczowe: faktura VAT, termin odliczenia podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Dot. momentu ujęcia wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na postawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o...

CIT w zakresie określenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawidłowości stosowanych przez Spółkę zasad...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005 r. a zmniejszających wartość zak...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w dnia 12.04.2005r., który wpłynął w dniu 15.04.2005r. o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Ropczyce 39-100 ul. Św. Barbary 12Czy faktury zarejestrowane w kasie rejestrującej powinny być dodatkowo ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży VAT?Problemy z fakturą elektroniczną czyli jak prowadzić księgowośćFaktury wysyłane drogą elektronicznąStronie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jej rzecz i otrzymanych przed dokonaniem rejestracji dla celów VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.