Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2003 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

W piśmie z dnia 24.09.2004 r. zaznaczył Pan, iż zamierza odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez firmę " X " spółka z o.o. w miesiącu otrzymania tej faktury. Jednocześnie nadmienił Pan, iż towar określony na fakturze nabył w dniu 05.06.2003 r. wówczas także dokonano zapłaty za towar. Jednakże pierwotnie faktura została wystawiona na innego kontrahenta, a obecnie otrzymał Pan prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 powołanej wyżej ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, jeżeli przedmiotowa faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze zgodnie z powołanym wyżej art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę.

Stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 24.09.2004 r. jest więc słuszne pod względem prawnym.
Słowa kluczowe: faktura VAT, termin odliczenia podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data...

W sprawie wystawienia faktury VAT wewnętrznej z tytułu sprzedaży praw do emisji gazów ciep...

Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 z p.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko Spółki zawarte w piśmie z dnia...

Obowiązek wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Dochód jako podstawa opodatkowania

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem CIT nie się jednak: 1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie czynności, za które otrzymano premie pieniężne, w związku z realizacją określonego poziomu zakupów w określonym czasieW rozliczeniu za który miesiąc należy ująć w rejestrze VAT fakturę korygującą za roboty budowlane?Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług mimo braku faktur dokumentujących ich nabycie ?CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług serwisowych oraz udzielenia sublicencjiDotyczy udokumentowania czynności wniesienia spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.