Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość faktury z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w części dotyczącej daty powstania przychodu należnego z tytułu dostarczania internetu nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się dostarczaniem internetu, która to działalność zaliczana jest do usług telekomunikacyjnych (PKD 64.20.1). W miesiącu grudniu 2004 r. Spółka wystawiła fakturę za abonament za internet. Termin płatności tej faktury przypadał na dzień 14.01.2005 r. Zdaniem Spółki należność wynikająca z w/w faktury będzie przychodem podatkowym w miesiącu grudniu 2004 r.W celu określenia daty powstania przychodu w opisanej powyżej sytuacji zastosowanie będzie miał przepis art. 12 ust. 3 d pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem za datę powstania przychodu w przypadku rozliczeń z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Odnosząc się do opisanej przez Podatnika sytuacji powyższe oznacza, że jeżeli świadczenie dotyczy miesiąca grudnia i w tym miesiącu wystawiona została faktura, w której termin płatności określono na dzień 15.01.2005 r. to przychód z tego tytułu powstanie w styczniu 2005 r.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast wlaściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowęj.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 29/11/2012 04:26:04

Możliwość dokonania korekty rachunków uproszczonych i wystawienia w ich miejsce faktur VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT może zawierać dodatkowy element - opłatę ewidencyjną niepodlegającą opodat...

Działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2004 r. informuje: 12 ust. 1...

VAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego or...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment uzyskania prawa do odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w formacie pdfBrak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu mieszkańcom Gminy bezpłatnego dostępu do internetuWystawianie faktur i powstanie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem aportu po dniu 31 marca 2009 rDochód jako podstawa opodatkowaniaPowstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z innego kraju UE
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.