Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć podatek z duplikatu faktury dokumentującej zaliczkę?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.10.2005 r. (data wpływu 02.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury VAT

stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku od towarów i usług na druku VAT-R w dniu 06.09.2005 r. W miesiącu wrześniu, w tym również przez w/wym. datą dokonał zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniesione wydatki dotyczyły materiałów służących do adaptacji lokalu celem dostosowania wyglądu i standardu na potrzeby świadczonych usług oraz wyposażenie lokalu w niezbędny sprzęt. Ponadto Podatnik wpłacił zaliczkę na poczet zakupu specjalistycznych urządzeń. Zaliczka została wpłacona w dniu 26.08.2005 r., a odbiór urządzeń nastąpił 09.09.2005 r., na co otrzymano końcową fakturę. Faktura za zaliczkę nie dotarła, w związku z powyższym poproszono o wystawienie duplikatu faktury, który jest datowany na 09.09.2005 r. Zdaniem Podatnika posiada on prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury, w związku z faktem iż w momencie otrzymania faktury i towaru był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdaniem tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Stosownie do ust. 4 w/wym. artykułu ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 jako "podatnika VAT zwolnionego". Ustawodawca nie określił wprost, od jakiego momentu podmiot składający druk VAT-R staje się zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Datę rejestracji podmiotu dla potrzeb podatku od towarów i usług wyznacza zatem dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego, stanowi m.in., w myśl ust. 2 pkt 1 lit. b tego artykułu, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Na równi z fakturami przepisy o podatku od towarów i usług traktują duplikaty faktur.

W myśl art. 86 ust. 10 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Przepis ust. 11 tego artykułu stanowi, iż jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach, określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Dodatkowo w myśl ust. 13 art. 86, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w dniu 06.09.2005 r.; oryginału faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty nie otrzymał w ogóle, natomiast duplikat tej faktury otrzymał po dniu, w którym dokonał rejestracji dla celów podatku od towarów i usług. Zatem mając na uwadze w/cyt. przepisy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowego duplikatu faktury.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 28/02/2011 10:01:53

Sposób dokumentowania usług wykonywanych na podstawie zawartej umowy o dzieło

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Stalowa Wola 37-450 ul. Metalowców 6

Zasięg terytorialny miasta Stalowa Wola gminy Bojanów, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Zaklików, Zaleszany, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem, Ułanów powiaty stalowowolski, niżański ) województwo podkarpackie Konta bankowe...

Obligatoryjne dane na fakturze VAT RR wystawiane na dostawcę będącego spółką cywilną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06.01.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia...

Urząd Skarbowy Ostrzeszów 63-500 ul. W. Grabskiego 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów powiaty ostrzeszowski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 34101014690004202221000000 VAT 81101014690004202222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Strona zwróciła się potwierdzenie stanowiska, iż w/w transakcja winna być przez Nią udokumentowana w sposób przewidziany w art. 106 ust. 7 ustawyDotyczy danych, które powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedażyCIT - w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu reasekuracji biernejPrawo do odliczenia z tytułu otrzymanej faktury z tytułu nabycia nieruchomościCzy rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej może wystawiać rachunki dla sklepów na sprzedawane produkty pszczele?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.