Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania refundacji za leki wpłacanej bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika (pyt. Nr 2) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W przedmiotowym wniosku Podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A P, polegającą na sprzedaży leków i innych farmaceutyków. Zapłatę za sprzedany towar Podatnik otrzymuje w części od pacjenta, część zaś ceny refundowana jest przez budżet państwa ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jako dopłata do ceny leków. Sprzedawane leki Podatnik kupuje w hurtowni farmaceutycznej zawierając z nią umowę, na podstawie której refundacje wypłacane przez NFZ będą przelewane bezpośrednio na rachunek hurtowni i w ten sposób przelewy te będą regulowały część zobowiązań Podatnika wobec hurtowni. Jednocześnie Podatnik nie wyklucza, iż w przyszłości refundacje z NFZ przelewane będą bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika.W opisanym we wniosku stanie faktycznym, przedmiotem zapytania Nr 2 Podatnika jest kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji.Wraz z zapytaniem Podatnik przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym otrzymane na rachunek bankowy Podatnika refundacje podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy zważył co następuje:Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż dotacja (refundacja) otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu dopłatę do ceny określonego rodzaju wyrobu medycznego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Po stronie Podatnika powstanie więc obowiązek wykazania kwot podatku należnego z tytułu otrzymanej refundacji wg stawki VAT właściwej dla towaru którego cena uległa obniżeniu w związku z refundacją.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, refundacja ceny leków
Data aktualizacji: 15/10/2013 18:00:01

Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur sprzedaży w systemie księgowym w formacie PDF...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie wspólnego rachunku dla określonego najemcy przez współwłaścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenie dnia poniesienia kosztów w walucie obcej w świetle art. 15 ust. 14e ustawy z dni...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy -...

Pytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania u...

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 15.09.2005 r. w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?Urząd Skarbowy Włoszczowa 29-100 ul. Wiśniowa 10Podatnik ma wątpliwości dotyczące możliwości i terminu wystawienia zbiorczych faktur korygującychCzy należy posiadać i przechowywać faktury, jakie koszty można wliczyć do wydatków związanych z rozbudową budynku mieszkalnego?Urząd Skarbowy Legionowo 05-120 ul. Marszałka Piłsudskiego 43C
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.