Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania refundacji za leki wpłacanej bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika (pyt. Nr 2) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W przedmiotowym wniosku Podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A P, polegającą na sprzedaży leków i innych farmaceutyków. Zapłatę za sprzedany towar Podatnik otrzymuje w części od pacjenta, część zaś ceny refundowana jest przez budżet państwa ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jako dopłata do ceny leków. Sprzedawane leki Podatnik kupuje w hurtowni farmaceutycznej zawierając z nią umowę, na podstawie której refundacje wypłacane przez NFZ będą przelewane bezpośrednio na rachunek hurtowni i w ten sposób przelewy te będą regulowały część zobowiązań Podatnika wobec hurtowni. Jednocześnie Podatnik nie wyklucza, iż w przyszłości refundacje z NFZ przelewane będą bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika.W opisanym we wniosku stanie faktycznym, przedmiotem zapytania Nr 2 Podatnika jest kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji.Wraz z zapytaniem Podatnik przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym otrzymane na rachunek bankowy Podatnika refundacje podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy zważył co następuje:Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż dotacja (refundacja) otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu dopłatę do ceny określonego rodzaju wyrobu medycznego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Po stronie Podatnika powstanie więc obowiązek wykazania kwot podatku należnego z tytułu otrzymanej refundacji wg stawki VAT właściwej dla towaru którego cena uległa obniżeniu w związku z refundacją.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, refundacja ceny leków
Data aktualizacji: 15/10/2013 18:00:01

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach potwierdzającyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik postępuje prawidłowo umieszczając na fakturach numer PKWiU oraz informację o...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia z siedzibą...

W jaki sposób należy zafakturować i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadcz...

Dot.: informacji udzielonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego nr PP II 443 46 04 PG z dnia 22.12.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b 2 ustawy...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ranking biur księgowych w BędzinieSposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanuW jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów SpółkiWystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący jeden rok
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.