Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania refundacji za leki wpłacanej bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika (pyt. Nr 2) - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Pismem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W przedmiotowym wniosku Podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A P, polegającą na sprzedaży leków i innych farmaceutyków. Zapłatę za sprzedany towar Podatnik otrzymuje w części od pacjenta, część zaś ceny refundowana jest przez budżet państwa ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jako dopłata do ceny leków. Sprzedawane leki Podatnik kupuje w hurtowni farmaceutycznej zawierając z nią umowę, na podstawie której refundacje wypłacane przez NFZ będą przelewane bezpośrednio na rachunek hurtowni i w ten sposób przelewy te będą regulowały część zobowiązań Podatnika wobec hurtowni. Jednocześnie Podatnik nie wyklucza, iż w przyszłości refundacje z NFZ przelewane będą bezpośrednio na rachunek bankowy Podatnika.W opisanym we wniosku stanie faktycznym, przedmiotem zapytania Nr 2 Podatnika jest kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacji.Wraz z zapytaniem Podatnik przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym otrzymane na rachunek bankowy Podatnika refundacje podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy zważył co następuje:Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż dotacja (refundacja) otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu dopłatę do ceny określonego rodzaju wyrobu medycznego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Po stronie Podatnika powstanie więc obowiązek wykazania kwot podatku należnego z tytułu otrzymanej refundacji wg stawki VAT właściwej dla towaru którego cena uległa obniżeniu w związku z refundacją.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, refundacja ceny leków
Data aktualizacji: 15/10/2013 18:00:01

Prawidłowość "zafakturowania" wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stwierdzono, że w przypadkach określonych w...

Jak powinno wygladać refakturowanie przez zarząd na wspólnotę mieszkaniową kosztów świadczeń?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2004 r. (data wpływu do Urzędu...

Urząd Skarbowy Słubice 69-100 ul. Wojska Polskiego 155

Zasięg terytorialny miasta gminy Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice powiaty słubicki województwo lubuskie Konta bankowe CIT 05101017040048192221000000 VAT 52101017040048192222000000 PIT 02101017040048192223000000 budżetowe pozostałe...

Czy naliczona amortyzacja od inwestycji w nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przed fizycznym otrzymaniem zaliczki istnieje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?Opodatkowania nadwyżki kwoty pieniężnej stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od kontrahenta, a wartością należności wykazanych w fakturzePrzesyłanie faktur emailemCzy wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz, kiedy faktury mają być wystawione?Czy zakupione deski podłogowe do remontu mieszkania można w fakturze za wykonany remont opodatkować stawką 7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.