Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Kwestia zakwalifikowania jako koszt uzyskania przychodu faktury VAT za opakowania zwrotne

STAN FAKTYCZNYZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan sklep spożywczy, dokonuje zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcyw okresie od 01.05.2004r. do 30.04.2006r. W tym stanie faktycznym wątpliwość Pana w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy następującej kwestii, tj. czy kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu?

STANOWISKO PODATNIKA"Moim zdaniem, mam prawo do zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodu nie zwróconew terminie opakowania zwrotne za które zostałem obciążony fakturą VAT, część z tych opakowań ulega zniszczeniu w sklepie (butelki tłuką się, skrzynki pękają), a część z nich nie jest zwracana przez indywidualnych klientów".

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, tj. kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:- pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,- nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy, - został właściwie udokumentowany. Zatem, wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Są nimi koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Istotnym zagadnieniem dla celów podatkowych jest prawidłowe dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku wynika, że prowadząc sklep spożywczy, dokonuje Pan zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcy w okresie od 01.05.2004r. do 30.04.2006r. Ponadto, jak wynika z uzupełnienia wniosku, przedstawiajacego Pana stanowisko, część z tych opakowań ulega zniszczeniu w sklepie (butelki tłuką się, skrzynki pękają), a część z nich nie jest zwracana przez indywidualnych klientów.W przedmiotowej sprawie dla celów dowodowych posiadanie przez Pana, obciążającej faktury VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcy, jest niewystarczające, zdaniem tut. organu podatkowego, do uznania kwoty netto z tej faktury jako kosztu uzyskania przychodu. Aby uznać za koszty uzyskania przychodów kwotę netto z w/w faktury VAT w części dotyczącej opakowań zwrotnych zniszczonych, zdaniem tut. organu podatkowego, powinien Pan posiadać również protokoły szkód sporządzone przez Pana na powyższą okoliczność. Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz stan faktyczny, należy stwierdzić, że kwota netto z faktury VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcy w okresie od 01.05.2004r. do 30.04.2006r. będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, w przypadku posiadania przez Pana również prokokołów szkód, sporządzanych przez Pana na okoliczność zniszczonychw sklepie opakowań. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe w części dotyczącej opakowań nie zwróconych przez indywidualnych klientów. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Słowa kluczowe: faktura vat, koszty uzyskania przychodów, opakowania zwrotne
Data aktualizacji: 07/07/2011 23:48:51

W którym momencie powstanie przychód podatnika z tytułu najmu - czy wg daty wystawienia fa...

W dniu 28.03.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że stosownie do swojej właściwości - naczelnik...

Odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem sprzętu i samochodów, służąc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi cmentarne dokumentowane są w sposób prawidłowy (e...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia i prawo do odliczenia podatku naliczonego od świadczonych usług w zakr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług orz możliwość o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W zakresie rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia jest obowiązany w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarcząPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie opakowańMożliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców realizujących roboty na zadaniu inwestycyjnym pn. Kanalizacja sanitarnaSposób ewidencjonowania kosztów związanych ze świadczonymi usługami turystykiKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, czy w momencie dokonanej zapłaty i wystawienia w tym samym dniu faktury wewnętrznej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.