Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Mozliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2006 r., znak IV/25/2006 (z datą wpływu do tut. urzędu 24.04.2006 r.), w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. piśmie za prawidłowe.

W piśmie z dnia 20.04.2006 r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu sprzętu medycznego, służącego świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, która jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Środki uzyskane z PFRON, w ramach projektu "Program wyrównywania różnic między regionami" Podatnik chce przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego, który będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje:

W myśl z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z przytoczonego przepisu ustawy wynika, iż ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, od związku tegoż podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Podatnika, sprzęt medyczny zakupiony przez Jednostkę będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. Przedmiotowe usługi zostały wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy, w związku z czym podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stosownie do powyższego, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę sprzętu medycznego, wykorzystywanego do świadczenia usług w zakresie ochrony i zdrowia, Podatnikowi nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu tego sprzętu.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia, sprzęt medyczny, zakup, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 30/12/2012 21:00:01

Czy prawidłowo wystawił Pan fakturę ze stawką podstawową tj. 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatniczka pyta czy ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwoty wynikające z fak...

Wnioskodawczyni w złożonym wniosku dnia 18.12.2006r. przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatniczka jest właścicielką stacji paliw. Podatniczka wykorzystuje prywatny samochód do działalności gospodarczej i prowadzi do tego celu...

Zagwarantowanie autentyczności i integralności podczas przesyłu faktur w formie elektronic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe Białystok

Każde biuro rachunkowe w Białymstoku udzieli informacji, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub z chwilą wykonania usługi. Specyfika podatku sprawia, że w wielu...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarb...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłacone premie pieniężnePowstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia węwnątrzwspólnotowegoWystawianie faktur w 2014 rokuCzy Wnioskodawczyni może sprzedać ww. samochód ciężarowy mężowi wystawiając fakturę VAT po aktualnej cenie samochodu z tego rocznika?Czy przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego przeniesionej z poprzednich okresów rozliczeniowych ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.