Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Na tle powyższego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem o prawidłowy sposób wykazania w rejestrze VAT faktury otrzymanej od kontrahenta

Spółka zakupiła od krajowego kontrahenta usługę, z tytułu których rozliczenia z dostawcą wyglądają następująco:

Spółka wpłaca zaliczkę w wysokości 4.000, 00 zł za usługi, które będą wykonywane w danym miesiącu,

w ustawowym terminie dostawca wystawia fakturę VAT na otrzymaną zaliczkę,

w ciągu miesiąca podatnik wpłaca kolejną zaliczkę, na którą kontrahent wystawia fakturę VAT,

po miesiącu dostawca usług wystawia kolejną fakturę (faktura z dnia 30.09.2004 Nr 77/283/1923/09/Z), w której rozlicza wpłacone zaliczki z wykonanymi usługami obciążając podatnika kwotą 498, 02 zł, będącą wynikiem

niedopłaty z miesiąca sierpnia 2004: 4.031, 27 zł

zaliczki z dnia 01.09.04: - 4.000, 00 zł

zaliczki z dnia 23.09.04: - 4.000, 00 zł

wykonania usługi: 4.466.75 zł

Spółka nie otrzymała od dostawcy faktur korygujących.

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku faktury z dnia 30.09.2004, w rejestrze VAT należy wykazać kwotę 498, 02 zł. Ponadto Podatnik uważa, że jeżeli dostawca wystawił trzy faktury łącznie na kwotę 12.031, 27 zł (4.031, 27 + 4.000, 00 + 4.000, 00), a wartość rzeczywiście wykonanych usług wynosi 8.498, 02 zł (4.031, 27 + 4.466.75), to zamiast otrzymać kolejna fakturę VAT na kwotę 498, 02 zł, powinien otrzymać fakturę korygującą na kwotę - 3.533, 25 zł. Jeśli więc dostawca wystawił już fakturę na kwotę 498, 02 zł, powinien wystawić fakturę korygującą na kwotę - 4.031, 27 zł.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwoty podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Mając na uwadze przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny oraz dostarczone dowody stwierdzić należy, iż faktury o których sposób księgowania pyta Spółka, dokumentują sprzedaż usług zwolnionych od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, zgodnie z przywołanym art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku ujmowania w prowadzonej przez siebie ewidencji przedmiotowych faktur.
Słowa kluczowe: ewidencja podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 25/12/2012 21:00:01

Sposób udokumentowania wykonanej usługi o charakterze złożonym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wod...

Działając na podstawie art. 14b 5 i art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na...

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007 r...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jego wniesie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie zaliczek na poczet świadczonych usług budowlanychZastosowania właściwej stawki podatku do usług budowlanych w budynku kotłowni przy domu opieki społecznejCzy obie faktury VAT dokumentujące w/w sytuację zostały wystawione prawidłowo ?Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywany bonus logistyczny?Czy premie pieniężne (bonusy) za obrót powinny być rozliczone fakturami VAT czy notami księgowymi?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.