Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Od 2014 roku koniec z rachunkami?

Sporo zamieszania wzbudziła zmiana ordynacji podatkowej, która weszła w życie wraz z 1 styczniem 2014. Dla osób, nie będących płatnikiem VAT szczególnie istotny okazał się zapis:

Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. (Art. 87. par. 1.)

Dodatkowo nowe przepisy określają, że do wystawiania faktur VAT zobowiązani są zarówno płatnicy VAT, jak i firmy, które są z VAT-u zwolnione - jeśli kontrahent faktury zażąda. Żądanie to jednak musi być wyrażone w konkretnym terminie, inaczej nie mamy obowiązku wystawić faktury. W praktyce oznacza to, że do wystawiania rachunków zobowiązane są przede wszystkim osoby fizyczne, współpracujące w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Sprzedaż zwolniona z VAT a faktura
Przede wszystkim, rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2014 zniosło obowiązek nazywania dokumentów „fakturami" lub „rachunkami". Obecnie, fakturą jest każdy dokument, który spełnia określone przepisami wymogi. Po raz pierwszy pojawiła się w przepisach taka forma definicji tego dokumentu księgowego. Wobec firm, które są zwolnione z VAT-u przepisy określają wymogi, jakie dane mają się znaleźć na dokumencie. Są to:

  • data wystawienia i numer kolejny dokumentu,
  • dane kontrahentów, jak imię lub nazwisko lub nazwa podmiotu,
  • nazwa lub rodzaj usługi,
  • miara lub ilość zamówionego towaru lub usługi,
  • cena jednostkowa,
  • kwota należności ogółem.

Każdy rachunek, zawierający te dane, jest jednocześnie fakturą. Brak oznaczania dokumentów słowem „faktura" pojawił się już w 2013 roku, nowe przepisy jedynie jeszcze bardziej go zliberalizowały. Jeśli więc wystawiamy rachunki zgodnie z nowymi wytycznymi, a kontrahent zażąda od nas faktury - rachunek posiadający wyszczególnione wyżej dane spełnia wymogi faktur dla podmiotów, które nie są płatnikiem VAT. Tak więc naprawdę, w świetle obowiązujących przepisów - faktura i rachunek to ten sam dokument.

Terminy wystawienia faktury na żądanie przez nie-Vatowca
Jak wspomniano wyżej - nowe przepisy wprowadziły obowiązek wystawienia faktury w przypadku zażądania przez nabywcę takiego dokumentu także przez firmę, która nie jest płatnikiem VAT. By jednak obowiązek taki powstał, kontrahent musi złożyć o nią prośbę w terminie maksymalnie 3 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca dostawy lub wykonania zlecenia.

Czy można dalej wystawiać rachunki?
W powodzi sprzecznych interpretacji tego, czy podmioty zwolnione z VAT mogą i powinny wystawiać rachunki, bardzo ważny jest przepis z § 14.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Określa on dane, które musi mieć rachunek. Wynika z nich, że rachunek, oprócz danych wyszczególnionych wyżej, jakie musi mieć faktura, musi także zawierać kwotę do zapłaty zapisaną słownie. Bez zapisu słownie wartości kwoty faktura nie jest rachunkiem. Tak więc, o ile każdy rachunek będzie fakturą, o tyle nie każda faktura będzie rachunkiem.

Więcej informacji na stronie: http://www.efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (faktura / dawny rachunek)
Słowa kluczowe: sprzedaż zwolniona, wykonanie usługi, data wystawienia, cena jednostkowa, osoby fizyczne, rozporządzenie, działalność, rachunek, rachunki, sprzedaż, zlecenia, przepisy, faktura, faktury, żądanie, koniec, usługi, zmiana, kwota, forma, numer, zapis, data, vat
Data aktualizacji: 21/12/2013 09:56:16

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup nieruc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość przeliczania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wysta...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z...

Jaka powinna być stawka VAT dla usług poradni psychologiczno-terapeutycznej udzielanych pr...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa tj Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Zastosowanie właściwej stawki przy opodatkowaniu biletów wstępu na salę sportową i boisko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Bezumowne świadczenie jako usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, sposób dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez internetJaką stawkę podatku Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu ubezpieczeń nieruchomości na najemcę?Czy wypisanie noty księgowej dotyczącej premii pienieżnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych?Z jaką stawą VAT wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.