Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy?

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane Spółki tj. Regon, NIP i adres nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli któryś z dostawców wystawi jej faktury, na których poda "starą" nazwę, obowiązana jest wystawić do wszystkich faktur noty korygujące, a jeżeli tak, to od jakiej daty ?

Zdaniem Spółki "nową" nazwę powinna zacząć używać od 1 marca 2006 roku, w związku z czym noty korygujące zmieniające nazwę nabywcy winna sporządzić do faktur wystawionych od 1 marca 2006 roku.

Minister Finansów w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz. 798 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) określił podstawowe elementy, które winny zawierać faktury VAT, i tak w pkt 1 tego przepisu wymienione zostały nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkami nie mającymi zastosowania w tej sprawie, na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia, dla skorygowania błędu może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że faktury dokumentujące transakcje muszą zawierać nazwy określające strony transakcji. Jeżeli jedna ze stron transakcji zmieni swoją nazwę, zmiana ta winna znaleźć swoje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach potwierdzających transakcje. Znaczy to, że w fakturach VAT wystawianych po dokonaniu zmiany winna być już zamieszczona nowa nazwa.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego uprawniony jest do udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, natomiast zasady i tryb dokonywania zmian nazw spółek prawa handlowego nie regulują przepisy prawa podatkowego.

Naczelnik tutejszego Urzędu nie jest zatem uprawniony do określenia momentu, od którego obowiązuje zmieniona nazwa Spółki. Informuje jedynie, że na podstawie wyżej cytowanych przepisów zmieniona nazwa Spółki winna być stosowana na wszystkich fakturach dokumentujących transakcje dokonane przez Spółkę, które wystawione zostały po dniu, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami, nowa nazwa stała się obowiązującą.

Reasumując - faktury dokumentujące nabycia dokonane przez Spółkę, zwierające nieaktualną nazwę Spółki, mogą być skorygowane w trybie not korygujących. Korekty faktur winny być dokonane od dnia obowiązywania "nowej" nazwy Spółki.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o stan sprawy przedstawiony w piśmie przesłanym przez pytającego, wg stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja ta obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Słowa kluczowe: korekta faktury, nota korygująca, zmiana nazwy
Data aktualizacji: 20/09/2012 01:40:17

Dokumentowanie przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków opłat za media

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie zaliczki przy proporcjonalnym potrącaniu jej w całym okresie trwania umowy w s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przeliczania kursu walut oraz korekta zwiększająca podatek należny

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do wystawienia faktury VAT za uzyskaną premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Co powinna zawierać faktura dokumentująca zakup paliwa do samochoduPrawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów, którzy otrzymali premie pieniężneUrząd Skarbowy Oleśnica 56-400 ul. Lwowska 34Dotyczy wystawiania faktur korygujących do faktur wewnętrznychCzy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od prowizji przed 1 maja 2004 r. i po 1 maja 2004 r.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.