Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy?

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane Spółki tj. Regon, NIP i adres nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli któryś z dostawców wystawi jej faktury, na których poda "starą" nazwę, obowiązana jest wystawić do wszystkich faktur noty korygujące, a jeżeli tak, to od jakiej daty ?

Zdaniem Spółki "nową" nazwę powinna zacząć używać od 1 marca 2006 roku, w związku z czym noty korygujące zmieniające nazwę nabywcy winna sporządzić do faktur wystawionych od 1 marca 2006 roku.

Minister Finansów w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz. 798 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) określił podstawowe elementy, które winny zawierać faktury VAT, i tak w pkt 1 tego przepisu wymienione zostały nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkami nie mającymi zastosowania w tej sprawie, na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia, dla skorygowania błędu może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że faktury dokumentujące transakcje muszą zawierać nazwy określające strony transakcji. Jeżeli jedna ze stron transakcji zmieni swoją nazwę, zmiana ta winna znaleźć swoje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach potwierdzających transakcje. Znaczy to, że w fakturach VAT wystawianych po dokonaniu zmiany winna być już zamieszczona nowa nazwa.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego uprawniony jest do udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, natomiast zasady i tryb dokonywania zmian nazw spółek prawa handlowego nie regulują przepisy prawa podatkowego.

Naczelnik tutejszego Urzędu nie jest zatem uprawniony do określenia momentu, od którego obowiązuje zmieniona nazwa Spółki. Informuje jedynie, że na podstawie wyżej cytowanych przepisów zmieniona nazwa Spółki winna być stosowana na wszystkich fakturach dokumentujących transakcje dokonane przez Spółkę, które wystawione zostały po dniu, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami, nowa nazwa stała się obowiązującą.

Reasumując - faktury dokumentujące nabycia dokonane przez Spółkę, zwierające nieaktualną nazwę Spółki, mogą być skorygowane w trybie not korygujących. Korekty faktur winny być dokonane od dnia obowiązywania "nowej" nazwy Spółki.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o stan sprawy przedstawiony w piśmie przesłanym przez pytającego, wg stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja ta obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Słowa kluczowe: korekta faktury, nota korygująca, zmiana nazwy
Data aktualizacji: 20/09/2012 01:40:17

Stawki VAT od 2011 r.

Zmiany jakie zachodzą w stawkach podatku VAT dotyczą okresu trzech lat. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.: - stawka podatku 22%, wynosi 23 %; - stawka obniżona podatku wynosi 8 %; - stawka zryczałtowanego zwrotu...

W jakim momencie powstaną koszty uzyskania przychodów w przypadku budowy drogi osiedlowej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Rzeszów 35-309 ul. Podwisłocze 42

Zasięg terytorialny miasta Dynów, część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca część południową miasta gminy Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn powiaty część rzeszowskiego województwo podkarpackie Konta bankowe CIT...

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT za przyznane premie?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie należy dokonać pomniejszenia kosztów dla potrzeb podatku dochodowego od...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka zerowa podatku VAT dla transportu wykazanego na fakturze VATPodatnik ma wątpliwości dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy przy wystawianiu fakturPrawo do wystawienia faktury VAT korektaUrząd Skarbowy Cieszyn 43-400 ul. I. Kraszewskiego 4Podatnik zwraca się z pytaniem o sposób w jaki ma udokumentować wykonanie umowy i przekazanie zmodernizowanego placu zabaw Właścicielowi
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.