Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy?

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane Spółki tj. Regon, NIP i adres nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli któryś z dostawców wystawi jej faktury, na których poda "starą" nazwę, obowiązana jest wystawić do wszystkich faktur noty korygujące, a jeżeli tak, to od jakiej daty ?

Zdaniem Spółki "nową" nazwę powinna zacząć używać od 1 marca 2006 roku, w związku z czym noty korygujące zmieniające nazwę nabywcy winna sporządzić do faktur wystawionych od 1 marca 2006 roku.

Minister Finansów w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz. 798 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) określił podstawowe elementy, które winny zawierać faktury VAT, i tak w pkt 1 tego przepisu wymienione zostały nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkami nie mającymi zastosowania w tej sprawie, na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia, dla skorygowania błędu może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że faktury dokumentujące transakcje muszą zawierać nazwy określające strony transakcji. Jeżeli jedna ze stron transakcji zmieni swoją nazwę, zmiana ta winna znaleźć swoje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach potwierdzających transakcje. Znaczy to, że w fakturach VAT wystawianych po dokonaniu zmiany winna być już zamieszczona nowa nazwa.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego uprawniony jest do udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, natomiast zasady i tryb dokonywania zmian nazw spółek prawa handlowego nie regulują przepisy prawa podatkowego.

Naczelnik tutejszego Urzędu nie jest zatem uprawniony do określenia momentu, od którego obowiązuje zmieniona nazwa Spółki. Informuje jedynie, że na podstawie wyżej cytowanych przepisów zmieniona nazwa Spółki winna być stosowana na wszystkich fakturach dokumentujących transakcje dokonane przez Spółkę, które wystawione zostały po dniu, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami, nowa nazwa stała się obowiązującą.

Reasumując - faktury dokumentujące nabycia dokonane przez Spółkę, zwierające nieaktualną nazwę Spółki, mogą być skorygowane w trybie not korygujących. Korekty faktur winny być dokonane od dnia obowiązywania "nowej" nazwy Spółki.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o stan sprawy przedstawiony w piśmie przesłanym przez pytającego, wg stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja ta obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Słowa kluczowe: korekta faktury, nota korygująca, zmiana nazwy
Data aktualizacji: 20/09/2012 01:40:17

Czy prawidłowo określamy moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży, gdy w umowie...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Urząd Skarbowy Polkowice 59-100 ul. Zachodnia 10

Zasięg terytorialny miasta gminy Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice powiaty polkowicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 64101016740009832221000000 VAT 14101016740009832222000000 PIT 61101016740009832223000000...

Rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawien...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z...

Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki pod...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek naliczony - z tytułu wykonywania czynności legalizacji i naprawy wodomierza - wykazany w otrzymanej fakturze korygującej?Biegli rewidenci oceniają audyt spółki giełdowej jako podmioty wysokiego ryzykaPrawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur leasingowych wystawionych po dniu 22 sierpnia 2005rUrząd Skarbowy Łódź-Polesie Łódź 90-646Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk 80-391 ul. Kołobrzeska 43
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.