Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 20 lipca 2006 roku, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że firma G. została zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd dnia 25.05.2001 roku, natomiast w Urzędzie Skarbowym została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT dnia 15.07.2005 r.

W kwietniu 2006 r. spółka otrzymała duplikat faktury VAT od Miasta st. Warszawy za dzierżawę gruntu za rok 2003. Oryginał faktury został wystawiony dnia 11.03.2003 r. i nigdy nie dotarł do spółki, a tym samym nie został podpisany przez nabywcę, a podatek VAT nie został rozliczony.

Strona wystąpiła z zapytaniem, czy przysługuje jej odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu tej faktury.

Strona stoi na stanowisku, iż istnieje możliwość odliczenia VAT z duplikatu faktury wystawionego w 2006 roku.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Stosownie zaś do przepisu § 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

W myśl z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Wziąwszy powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z wystawionego w 2006 roku duplikatu faktury VAT z dnia 11.03.2003 roku, gdyż, jak wynika z powołanych wyżej przepisów takie odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a spółka w 2003 roku nie byłaczynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a także nie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 03/03/2012 10:09:13

Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT oraz dokumentu SAD wys...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Czy Spółka prawidłowo ujęła w kosztach uzyskania przychodów 2008 r. ww. faktury kosztowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Myszków 42-300 ul. Pułaskiego 68

Zasięg terytorialny miasta Myszków gminy Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki powiaty myszkowski województwo śląskie Konta bankowe CIT 54101012120014982221000000 VAT 04101012120014982222000000 PIT 51101012120014982223000000 budżetowe pozostałe...

Zaliczenie odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów niezrealizowanych ró...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Terminu wystawienia faktur korygujących

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dane jakie powinna zawierać faktura oraz język w jakim winna być wystawionaOpodatkowanie podatkiem VAT zaliczek oraz wystawianie i ujmowanie w ewidencjach faktur korygującychPotwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia podatku należnegoFaktury VAT przesyłane w formie elektronicznejDotyczy możliwości wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rachunek urzędu skarbowego raz w roku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.