Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odpowiedzialnosc karna za wystawienie faktury nierzetelnej

Wystawienie nierzetelnej faktury VAT lub posługiwanie się nią jest przestępstwem z art. 62 § 2 kodeksu karnego sarbowego. Nierzetelny rachunek lub faktura to taki dokument, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Może to być np. niewłaściwe oznaczenie zakupionego towaru, nieodpowiednia cena lub stawka podatku, zła data wystawienia. Nierzetelne będą również faktura i rachunek dokumentujące czynności, które w ogóle nie miały miejsca.
Tak więc faktura fikcyjna dokumentuje rzeczywistą transakcję, mijając się jednak z prawdą w niektórych elementach (np. zawyżając cenę), jak i może  ona dokumentować czynność w ogóle nie zaistniałą.
Posłużenie się nierzetelnym rachunkiem lub fakturą, w kontekście komentowanego artykułu, odnosi się tylko do osoby uprawnionej do wystawienia tych dokumentów, która następnie wykorzystuje je zgodnie z ich znaczeniem prawnym (np. dokumentując ulgę podatkową).
Podmiotem występku skarbowego określonego w art. 62 § 2 może być podatnik uprawniony do wystawienia rachunku lub faktury albo osoba przez niego upoważniona, posłużyć się zaś takim nierzetelnym dokumentem może każdy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 1 grudnia 2003 r., III KKN 184/2001:
wystawienie nierzetelnego rachunku uproszczonego wypełnia znamiona czynu zabronionego określonego w art. 271 § 1 kk, gdyż rachunek taki jest „dokumentem” w rozumieniu tego przepisu, a jego wystawca jest „inną uprawnioną osobą do wystawienia dokumentu”. Jeżeli jednak sprawca wystawiając tego rodzaju rachunek godzi jednocześnie w obowiązek podatkowy, to dopuszcza się wówczas wyłącznie czynu zabronionego określonego w art. 62 § 2 lub § 5 kks, który stanowi lex specialis.
Data aktualizacji: 20/07/2011 10:39:25

Opodatkowania premii pieniężnych i udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego...

Podatnik zawarł umowę na zakup samochodu ciężarowego, jednakże przed odbiorem samochodu będzie dokonywać przedpłat. Pierwsza przedpłata nastąpiła w sierpniu 2004r. i potwierdzona została fakturą VAT. Zaliczki będą wpłacane w następnych miesiącach...

Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług świadczonych na rzecz os...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Obowiązek wystawienia faktury korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na...

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki cywilnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy ustalenia dochodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z powstaniem różnic kursowychUstalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowyRozliczenie wydatków na remont i modernizację budynku pomiędzy jednostkami budżetowymi i sposób dokumentowania ww. rozliczeńUrząd Skarbowy Wadowice 34-100 ul. Legionów 22Księgowość Świdnica czy może firma w Wielkiej Brytanii?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.