Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych określa art. 77 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym ten, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Poza odpowiedzialnością wynikającą z ustawy o rachunkowości, prowadzenie ksiąg związane jest również z odpowiedzialnością karną skarbową. Kodeks karny skarbowy przewiduje następujące sankcje związane z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych:

1) kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie na podstawie art. 54 k.k.s. z tytułu:

- uchylania się od opodatkowania,

- nieujawniania właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania,

- nieskładania deklaracji;

2) kara grzywny do 240 stawek dziennych, wynikająca z art. 60 k.k.s., za:

- nieprowadzenie księgi,

- nieprzechowywanie księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki;

3) kara grzywny do 240 stawek dziennych na podstawie art. 61 k.k.s. za:

- nierzetelne prowadzenie księgi,

- wadliwe prowadzenie księgi.
Data aktualizacji: 19/04/2012 08:02:37

Zamienne posługiwanie się nazwami na fakturach VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie usługi najmu na rzecz Spółki z o.o. w upadłości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2006 r....

Sposób fakturowania usług o charakterze ciągłym

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników ..... TAXI , na postanowienie nr: 1434 PV...

Stawka podatku dla dostawy domu wraz z infrastrukturą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnychDlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?Konieczność wystawiania faktury z podatkiem Vat przy świadczeniu usług pomiędzy jednostkami budżetowymiCzy z tytułu świadczenia usług najmu powinny być wystawiane faktury VAT i z jaką stawką podatku od towarów i usług?Rozpoznanie różnic kursowych przy wycenie transakcji terminowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.