Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych określa art. 77 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym ten, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Poza odpowiedzialnością wynikającą z ustawy o rachunkowości, prowadzenie ksiąg związane jest również z odpowiedzialnością karną skarbową. Kodeks karny skarbowy przewiduje następujące sankcje związane z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych:

1) kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie na podstawie art. 54 k.k.s. z tytułu:

- uchylania się od opodatkowania,

- nieujawniania właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania,

- nieskładania deklaracji;

2) kara grzywny do 240 stawek dziennych, wynikająca z art. 60 k.k.s., za:

- nieprowadzenie księgi,

- nieprzechowywanie księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki;

3) kara grzywny do 240 stawek dziennych na podstawie art. 61 k.k.s. za:

- nierzetelne prowadzenie księgi,

- wadliwe prowadzenie księgi.
Data aktualizacji: 19/04/2012 08:02:37

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku refakturowania opłaty za abonament (interne...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.03.2005 r...

Czy prawidłowo została wystawiona faktura VAT (jak należy ustalić podstawę opodatkowania p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy naliczać podatek VAT za opłaty pocztowe w wystawianych przez Urząd Statystyczny...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia...

Ot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas re...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kurs w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach świadczonych usługCzy zapłacone raty za zakup lokali stanowią koszt uzyskana przychodów w chwili otrzymania faktury VAT?Urząd Skarbowy Wągrowiec 62-100 ul. Kościuszki 19AFaktura korygująca VAT dotycząca obniżenia sprzedaży zwolnionej z VATZapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, który nie nabywa bezpośrednio produktów od Spółki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.