Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Po jakim kursie przeliczać dopisywane do rachunku walutowego odsetki ?

Na podstawie art. 14 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r, na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 15.04.2005 r., nr PD.423-24/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego- zmieniam zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27.01.2005 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiada walutowy rachunek bankowy i dokonuje różnych transakcji walutowych. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy dopisywane do rachunku walutowego odsetki należy przeliczać po kursie średnim NBP, czy po kursie sprzedaży banku obsługującego? Zdaniem Spółki dopisane do rachunku walutowego odsetki należy przeliczyć po kursie średnim NBP zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w zaskarżonym postanowieniu uznał, że stanowisko Spółki jest niezgodne z przepisami prawa podatkowego, obowiązującego w dacie wydania zaskarżonego postanowienia.

Od wyżej wymienionego postanowienia w dniu 26.04.2005 r. Spółka złożyła zażalenie, zarzucając naruszenie przepisów postępowania tj. art. 217 § 2 oraz art. 210 § 4 w związku z art. 2I9 ustawy Ordynacji podatkowej, poprzez nie wskazanie uzasadnienia prawnego rozstrzygnięcia (wyjaśnienia podstawy prawnej postanowienia) oraz przepisów prawa materialnego tj. art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, co jest zbieżne ze stanowiskiem Spółki. W dalszej części swojego stanowiska Spółka wskazuje, iż uzasadnienie rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji sprowadza się jedynie do wskazania określonych przepisów ustawy o rachunkowości oraz zacytowania treści przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Treść uzasadnienia jest niespójna i nielogiczna, nie zawiera w ogóle wyjaśnienia powołanych podstaw rozstrzygnięcia oprócz końcowego jednoznacznego stwierdzenia, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Zdaniem Spółki posiłkowanie się przez organ skarbowy przepisami art. 9 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości w zakresie interpretacji ustawy podatkowej jest nieuzasadnione.

W ocenie organu odwoławczego przedstawione przez Spółkę stanowisko jest w pełni zasadne.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Dopisane do rachunku walutowego odsetki niewątpliwie są przychodami i przeliczenie ich zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy tj. wg kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski jest prawidłowe. W związku z faktem, iż zapytanie dotyczyło tylko i wyłącznie zastosowania kursu do wyceny odsetek uznać należy, że stanowisko Spółki w tym zakresie jest prawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.
Słowa kluczowe: kurs waluty, odsetki, odsetki od depozytów, waluta obca
Data aktualizacji: 15/10/2013 03:00:01

Czy należy uwzględnić w przychodach i kosztach uzyskania przychodów różnice kursowe od wła...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 18.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Wycena faktur dokumentujących import towarów

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do...

Czy udostepnienie w internecie darmowego oprogramowania komputerowego winno podlegać opoda...

Na podstawie: art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje Pana stanowisko, zawarte we wniosku z dnia 17 kwietnia...

Czy fakturę wystawioną w styczniu 2006 r. za usługi wykonane w grudniu 2005 r. należy zali...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 24.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od zakładu naprawczegoDokumentowanie transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarówKorekta faktury za energie elektrycznąMoment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia faktur korygujących podwyższających oraz obniżających cenęOpodatkowanie podstawową stawką podatku VAT usługi factoringu oraz usługi pożyczki poza systemem bankowym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.