Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Po jakim kursie przeliczać dopisywane do rachunku walutowego odsetki ?

Na podstawie art. 14 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r, na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 15.04.2005 r., nr PD.423-24/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego- zmieniam zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27.01.2005 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiada walutowy rachunek bankowy i dokonuje różnych transakcji walutowych. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy dopisywane do rachunku walutowego odsetki należy przeliczać po kursie średnim NBP, czy po kursie sprzedaży banku obsługującego? Zdaniem Spółki dopisane do rachunku walutowego odsetki należy przeliczyć po kursie średnim NBP zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w zaskarżonym postanowieniu uznał, że stanowisko Spółki jest niezgodne z przepisami prawa podatkowego, obowiązującego w dacie wydania zaskarżonego postanowienia.

Od wyżej wymienionego postanowienia w dniu 26.04.2005 r. Spółka złożyła zażalenie, zarzucając naruszenie przepisów postępowania tj. art. 217 § 2 oraz art. 210 § 4 w związku z art. 2I9 ustawy Ordynacji podatkowej, poprzez nie wskazanie uzasadnienia prawnego rozstrzygnięcia (wyjaśnienia podstawy prawnej postanowienia) oraz przepisów prawa materialnego tj. art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, co jest zbieżne ze stanowiskiem Spółki. W dalszej części swojego stanowiska Spółka wskazuje, iż uzasadnienie rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji sprowadza się jedynie do wskazania określonych przepisów ustawy o rachunkowości oraz zacytowania treści przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Treść uzasadnienia jest niespójna i nielogiczna, nie zawiera w ogóle wyjaśnienia powołanych podstaw rozstrzygnięcia oprócz końcowego jednoznacznego stwierdzenia, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Zdaniem Spółki posiłkowanie się przez organ skarbowy przepisami art. 9 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości w zakresie interpretacji ustawy podatkowej jest nieuzasadnione.

W ocenie organu odwoławczego przedstawione przez Spółkę stanowisko jest w pełni zasadne.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Dopisane do rachunku walutowego odsetki niewątpliwie są przychodami i przeliczenie ich zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy tj. wg kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski jest prawidłowe. W związku z faktem, iż zapytanie dotyczyło tylko i wyłącznie zastosowania kursu do wyceny odsetek uznać należy, że stanowisko Spółki w tym zakresie jest prawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.
Słowa kluczowe: kurs waluty, odsetki, odsetki od depozytów, waluta obca
Data aktualizacji: 15/10/2013 03:00:01

Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskan...

Na podstawie art. 233 w zw. z art. 239 oraz art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia P Sp. z o. o. z dnia 31 lipca 2007 r. na postanowienie...

Możliwość zwolnienia od podatku otrzymywanej prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty sąd...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sochaczew 96-500 ul. Świerczewskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Sochaczew gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin powiaty sochaczewski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 10101010100161992221000000 VAT 57101010100161992222000000 PIT...

Czy w roku 2009 zobowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe, czy też podatkową księgę prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowychUprzejmie prosimy o wypowiedzenie się czy w nazwie Faktura VAT przy zaliczce powinno dodatkowo pojawić się słowo "ZALICZKA"?Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady Poznań 60-685 ul. Wojciechowskiego 3/5Czy faktury wystawione za wykonanie usługi reklamowe przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Stawka VAT dla zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.