Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta, czy jest zobowiązany wystawić noty korygujące do faktur na których widnieje nazwa skrócona i używać pełnej nazwy firmy

W dniu 22.11.2005r. wpłynął wniosek w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma X wystawiała faktury sprzedaży i otrzymywała faktury zakupu podając nazwę skróconą. Zdaniem Wnioskodawcy takie okreslenie sprzedawcy/nabywcy (poprzez wpisanie nazwy skróconej firmy) jest prawidłowe.

Podatnik pyta, czy jest zobowiązany wystawić noty korygujące do tych faktur i używać pełnej nazwy firmy. Zdaniem podatnika nie ma konieczności korygowania wystawionych w ten sposób anni otrzymanych faktur.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku. Przesłanki do wystawienia faktury korygującej i noty korygującej wymienione zostały w par. 16, 17 i 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 90, poz. 798 ze zm.) Zgodnie z w/w przepisami fakturę korygującą wystawia sprzedawca, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono rabatów, podwyższono cenę, stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub lub kwocie pozycji bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Natomiast notę korygującą może wystawić nabywca, gdy faktura zawiera pomyłki, dotyczące jakiejkolwiek informacji wiązącej się m.inn. ze sprzedawcą, nabywcą, oznaczeniem towaru lub usługi ( z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury, wymienionych w par.9 ust.1 pkt 5-12 rozporządzenia. Przepis par. 9 ust.9 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że faktura VAT stwierdzajaca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:1)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Mając na uwzdze powyższe przepisy należy stwierdzić, że posługiwanie się zarówno nazwą pełną jak i nazwą skróconą firmy przy wystawianiu faktur jest prawidłowe. Nie zachodzą zatem przesłanki do wystawienia faktury korygującej, gdyż faktury te zostały wystawione prawidłowo.
Słowa kluczowe: korekta faktury, nota korygująca
Data aktualizacji: 16/10/2013 12:00:01

W piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytuł...

Wnioskiem z dnia 08.01.2007 r r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie 08.02.2007 r) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanej faktury za bezumowne korzystanie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT wynikającego z faktur za zakup paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Suwałki 16-400 ul. 1 Maja 2A

Zasięg terytorialny miasta Sejny, miasto na prawach powiatu - Suwałki gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny powiaty suwalski, sejneński województwo...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek braku doręczenia przesyłkiKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich miesiącach należy wykazać import usług w deklaracji VA T-7?Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole Wrocław 50-231 ul. Trzebnicka 33Czy osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy może dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości ?Z jaką stawą VAT wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.